TÜBİTAK Bülten / Sayı 180 - Aralık 2016 - page 4

4
Bülten
ARALIK
2016
T U G T e l e s k o p l a r ı E i n s t e i n ’ ı n K u r a m ı n ı D o ğ r u l a d ı
Avrupa Uzay Ajansı (ESA) Gaia uydusu, “Gaia16aye” isimli
bir yıldızda belirlediği parlaklık değişimini açıkladıktan son-
ra, Dünyadaki 30 kadar gözlemevi yıldızı takibe aldı. Coğrafi
konum ve atmosferik koşulların avantajını kullanan TÜBİTAK
Ulusal Gözlemevi, Gaia16aye isimli yıldızdan maksimum ışı-
ğın geldiği anı en net yakalayan gözlemevi oldu.
RTT150, T100 ve T60 isimli üç teleskopla yıldızı gözlemle-
yen TUG’dan yapılan gözlem bulguları, Uluslararası Türk-Rus
Araştırma Ekibi tarafından“The Astronomer’s Telegram”üze-
rinden (
üç kez Türkiye adresi ile Dünyaya duyuruldu.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, şu ana kadar ya-
pılan gözlemlerden ortaya çıkan ışık eğrisinin bilinenlere
uymadığına dikkat çekerek, “Işık eğrisinin şekli, Gaia16aye
yıldızındaki parlaklık artışının nedeni, yıldızla gözlemci ara-
sında görünmeyen, fakat uzayı büken bilinmeyen iki cisme
işaret ediyor ve ikili mikro mercekleme olduğunu söylüyor.
Bu da demektir ki, teleskopla, yıldız arasında görünmeyen
küçük kütleli, fakat çekimlerinin ışığı bükecek kadar güçlü
olduğu anlaşılan iki cisim var” dedi.
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...40
Powered by FlippingBook