TÜBİTAK Bülten / Sayı 167 - Kasım 2015 - page 34

34
Bülten
KASIM 2015
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu’nun, Başba-
kanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile birlikte
düzenlediği Uluslararası Liderlik Akademisi programına bu
yıl Azerbaycan’daki kurumlardan katılımcılar davet edildi.
Eğitim, sosyal programlar, paneller, proje sunumları ve
resmi ziyaretleri içeren programda ülkemizi temsil eden ka-
tılımcılar aynı zamanda Ar-Ge firmaları ve ilgili kamu kurum-
larının yöneticileriyle bir araya geldi.
Program sonunda Azerbaycan ve Türkiye arasında ülke
ilişkileri ve üst düzey ilişkilerin çok iyi olmasıyla birlikte
kamu kurumları, Ar-Ge merkezleri ve sivil toplum örgütleri
arasındaki ilişkilerde daha çok geliştirilebilecek ve yeni ça-
lışmaların yapılabileceği alanların değerlendirilmesi yapıldı.
TİKA başkanlık binasında gerçekleşen sertifika törenine
TİKA Ortadoğu ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Dr. Mehmet
Yılmaz, TÜSSİDE Enstitü Müdürü Tezer Battal, Hacettepe
Teknokent Genel Müdürü Abdurrahman Güngör, Liderlik
Akademisi Koordinatörü Mustafa Dişci katıldı.
Geçmişte Bosna Hersek, Kosova, Kazakistan ve Tunus için
de yapılan Liderlik Akademisi programının, bu yıl için 16-26
Aralık tarihlerinde de Cezayir ile de yapılması planlanıyor.
Azerbaycanlı Katılımcılara
Liderlik Akademisi Sertifikası
T Ü B İ T A K T Ü S S İ D E
“Sosyal Politikada Dönüşüm Programı - Hizmet Kuruluş-
larının Yerel Yönetimlere Devir Altyapı Projesi” sözleşmesi,
TÜSSİDE ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Strateji Geliş-
tirme Başkanlığı arasında, Strateji Geliştirme Başkanı Mah-
mut Evkuran ve TÜSSİDE Müdürü Tezer Battal tarafından
imzalandı.
“Hizmet Kuruluşlarının Yerel Yönetimlere Devir Altyapı
Projesi” kapsamında; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın,
çocuk, kadın, engelli ve yaşlılara yönelik olarak mevcutta
yürütmekte olduğu koruma ve bakım hizmetlerinin yerel
yönetimlere devri hususunda merkezi yönetim ve yerel yö-
netimlerin mevcut durumun değerlendirilmesine yönelik
olarak eğitim, araştırma ve danışmanlık hizmetleri verilecek.
“Sosyal Politikada DönüşümProgramı - Hizmet
Kuruluşlarının Yerel Yönetimlere Devir Altyapı Projesi”
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook