TÜBİTAK Bülten / Sayı 167 - Kasım 2015 - page 39

39
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK MARMARA TEKNOKENT
3. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesine Katıldı
TÜBİTAK Marmara Teknokent Genel Müdürü Dr. Orhan
Çömlek ile Danışmanları Yrd. Doç. Dr. Azize Şahin ve Doç.
Dr. Hakan Kitapçı, Çin’in Pekin şehrinde, IASP (International
Association of Science Parks) Dünya Teknoparklar Birliği ta-
rafından düzenlenen “IASP 32. Dünya Konferansı”na (Inter-
national Association of Science Parks) katıldılar.
TÜBİTAK MARTEK Genel Müdürü Dr. Orhan Çömlek, Yrd.
Doç. Dr. Azize Şahin ve Doç. Dr. Hakan Kitapçı tarafından
gerçekleştirilen “Identifying Value-Based Differentiation
in Business Relationships” konulu çalışma, “32. IASP World
Congress” etkinliğinde “Yeni Teknopark Modelleri ve Yeni
Fırsatlar” başlıklı bölümde sunuldu.
IASP Nedir ?
32. yılını kutlayan IASP’ninmerkezi İspanya’dadır. IASP’nin
Dünya genelinde 6 bölge (Afrika, Latin Amerika, Asya-Pasi-
fik, Kuzey Amerika, Avrupa ve WANA); 73 ülkeden 408 tam
üyesi ve bünyesinde 128.000 şirketi vardır. Bilim ve teknolo-
ji alanlarında dünya çapında prestijli bir konuma sahip bir
ağ olan IASP (International Association of Science Parks),
inovasyon, bilim, araştırma-geliştirme ve teknolojiye yön
veren ve liderlik yapan akademisyenleri, sektör uzmanlarını,
teknoparkları ve bu alandaki diğer kuruluşları birbirleri ile
ilişki kurmalarını ve işbirlikleri geliştirmelerini, karşılıklı olu-
şan sinerjilere dayalı yenilik odaklı büyümelerini sağlamayı
hedefliyor.
TÜBİTAK MARTEK 32. Dünya Konferansında
TÜBİTAK Marmara Teknokent (MARTEK), Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Bakanlık Müsteşarı Prof. Dr. Ersan
Aslan, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü Doç. Dr. İlker Murat
Ar ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği Başkanı Prof.
Dr. Erhan Akın, Üniversite Rektörleri, Teknopark Yöneticileri
ve birçok paydaşla beraber 3. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Zirvesi’ne katıldı.
Fuarda, TÜBİTAK MARTEK’te yer alan Pak Ar-Ge, SANLAB
Simulation ve ISR Güvenlik firmaları geliştirdiği ürünleri ser-
gilediler.
Bakan Işık, Marmara Teknokent standını da ziyaret ederek
Pak Ar-Ge ve SANLAB Simulation firmalarının ürünleri hak-
kında bilgiler aldı.
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40
Powered by FlippingBook