TÜBİTAK Bülten / Sayı 167 - Kasım 2015 - page 28

28
Bülten
KASIM 2015
T Ü B İ T A K M A M
Grafen Türkiye Konferansı İstanbul’da Düzenlendi
TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü, Sabancı Üniversitesi,
Gebze Teknik Üniversitesi ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi’nin ortak katkıları ile, grafenin önemini vurgula-
mak, Türkiye’de oluşabilecek potansiyel pazarları belirlemek
ve bir yol haritası çıkarmak üzere “İkinci Grafen Teknolojileri
Konferansı: Laboratuvardan Endüstriye-2015” 15-16 Ekim
2015 tarihinde İstanbul’da düzenlendi.
Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Merkezi Direktörü Dr.
Volkan Özgüz’ün açılış konuşması ile başlayan konferans,
UC Riverside Üniversitesinden Prof. Dr. Cengiz Özkan ve
TÜBİTAK MAM Başkan Yardımcısı Dr. İbrahim Bekar’ın ko-
nuşmaları ile devam etmiştir. Dr. İbrahim Bekar tarafından
yapılan tanıtım sunumunun ardından TÜBİTAK MAM’ın na-
noteknoloji ve grafen ile ilgili vizyonundan bahsedilmiştir.
Konferans kapsamındaki 4 ana konu şu şekildedir:
Tema 1: 2 boyutlu ve 3 boyutlu grafen malzemeler (sen-
tez, yapısal özellikler ve uygulama alanları)
Tema 2: Elektronik uygulamalar (saydam ve katlanabilir
elektrotlar ve sensörler)
Tema 3: Enerji uygulamaları (süperkapasitörler, lityum
iyon bataryaları, fotovoltaikler)
Tema 4: Grafen tabanlı kompozitler
Her bir tema için Avrupa, Amerika, Singapur ve Güney
Kore ve Türkiye’den bu alanlarda başarı sağlamış araştır-
macılar konferansta konuşma yapmışlardır. Konferansın ilk
genel konuşmasını Güney Kore’de faaliyet gösteren Ulsan
Ulusal Bilim ve Teknoloji Enstitüsü’nden (UNIST) Prof. Rod-
ney Ruoff yapmıştır. ARÇELİK ve ROKETSAN gibi ülkemiz sa-
nayisinden de konuşmacıların yer aldığı konferansta ayrıca
panel organize edilerek, akademi ve endüstrinin bir araya
getirildiği bir platform oluşturulmuş ve ülkemizin bu konu-
daki yol haritası belirleme çalışmaları yapılmıştır.
İlgili etkinliğe TÜBİTAK BİLGEM ve TÜBİTAK UME ana spon-
sorlar olarak destek vermişlerdir. Konferans ile ilgili detaylı
bilgilere
adresinden ulaşılabil-
mektedir.
Grafen Nedir?
21. yüzyılınmucizevi malzemesi olan grafen, karbon
atomunun bal peteği örgüsü şeklindeki iki boyutlu ve
bir atom kalınlığında bir yapıdır ve olağanüstü meka-
nik, kimyasal, bariyer özelliği, yüksek elektrik iletken-
liği ve yüksek yüzey alanı olan bir malzemedir. Grafen
tabakaları grafitin yapısında bulunmakta olup van der
waals bağları ile birbirlerine tutunmaktadırlar. Grafen
üretimi için ark plazma, kimyasal buhar depolama
ve kimyasal eksfoliasyon olmak üzere üç farklı teknik
yaygın olarak kullanılmaktadır. Grafen olağanüstü
özellikleri sayesinde kompozit malzemelerde, hidro-
jen depolamada, bataryalarda, süperkapasitörlerde,
dokunmatik ekranlarda, transistörlerde, sensörlerde
ve su arıtımında kullanabilme imkanı bulabilmektedir.
Bu konularda dünyada grafen üzerine ciddi yatırımlar
yapılmaktadır. Grafen pazarı 2012’de 9 milyon Dolar
civarındayken 2020’da %40 artışla 126 milyon Dolara
ulaşılacağı düşünülmektedir. Bu pazar büyüklüğü yal-
nızca grafen ürünü için geçerli olup grafen ile gelişti-
rilen ürünler için daha yüksektir. Katma değeri yüksek
ürünlerin üretiminde yer almamız ülke ekonomisi açı-
sından da önem taşımaktadır.
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...40
Powered by FlippingBook