TÜBİTAK Bülten / Sayı 167 - Kasım 2015 - page 30

30
Bülten
KASIM 2015
“High Tech Port by MÜSİAD Qatar”
TÜBİTAK BİLGEM, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ve
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ortak-
lığında, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen “High Tech
Port by MÜSİAD Qatar”a katıldı.
Fuara Türkiye’den Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Sa-
vunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, Tür-
kiye’nin Katar Büyükelçisi Ahmet Demirok ve MÜSİAD Genel
Başkanı Nail Olpak; Katar’dan Katar Başbakanı Abdullah bin
Nasir Al Sani, Katar Bilişim ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı Khalid N.Sadiq al Hashmi katıldı.
Üç gün süren etkinliğe TÜBİTAK BİLGEM’i temsilen BİLGEM
Başkan Yardımcısı Dr. Lami Kaya, Kurumsal İletişim BirimYö-
neticisi M. Sait Karaca ve İş Geliştirme Sorumlusu İbrahim
Kendirli katıldı. Etkinlikte, BİLGEM’in Milli Telsiz Ses Emniyet
Cihazı (MİLSEC-3), Gigabit Ağ Güvenlik Cihazı (AGC-G), Krip-
tolu USB Bellek Cihazı (SIR), Taşınabilir Çevrimdışı Kripto Ci-
hazı (VERİSAR), MiSens ve BiSens gibi biyolojik tanı cihazları
gibi cihazlar tanıtıldı.
Fuar süresince, katılımcılarla Türkiye ve Katar’ın ortak ge-
leceği adına ortak girişimler ve işbirlikleri üzerine görüşme-
ler yapıldı, olumlu geri dönüşler alındı. Bu kapsamda, Katar
Bilişim ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı Müsteşar Yardım-
cısı Khalid N.Sadiq al Hashmi’nin TÜBİTAK BİLGEM’i ziyaret
etmesi planlandı.
“İslam Ülkeleri Arasında İleri Teknoloji İşbirlikleri” çerçeve-
sinde gerçekleşen 19. Uluslararası İş Forumu da (İBF) High
Tech Port by MÜSİAD Qatar ile eş zamanlı olarak düzenlen-
di. Foruma Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Savunma
Sanayii Müsteşar Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, İBF Başkanı
Erol Yarar ve MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak katıldı. Prog-
ramda, Türkiye ile Katar’ın ortak geleceği adına, Ortadoğu/
Körfez ülkelerinin teknoloji ihtiyaçlarına ve rekabetçi pazar
oyuncusu arayışlarına cevap verebilecek ortak girişimler ku-
rulabileceği vurgulandı.
Dünya çapında Ar-Ge dağılımı, üniversite-sanayi işbirliği
ve Türk savunma sanayiinin uluslararası piyasalarda elinin
güçlendiği görüşülen diğer konular arasındaydı. Programın
“Siber Güvenlik ve Anayurt Güvenliğinde Türkiye ile Katar
İşbirliği”başlıklı 3. seansına TÜBİTAK BİLGEM Başkan Yardım-
cısı Dr. Lami Kaya konuşmacı olarak katıldı ve BİLGEM’in bu
kapsamdaki çalışmalarından bahsetti.
T Ü B İ T A K B İ L G E M
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook