TÜBİTAK Bülten / Sayı 167 - Kasım 2015 - page 38

38
Bülten
KASIM 2015
Yaz BilimKamplarındaBilimŞenliği
T Ü B İ T A K T Ü S S İ D E
TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı (BİTO) tarafından
desteklenen ve TÜSSİDE tarafından hayata geçirilen konakla-
malı hafta sonu Bilim Kampları sona erdi.
Türkiye’nin farklı illerinden (Mardin, Mersin, Erzurum, Tokat,
Düzce, Ankara, İstanbul, Kütahya) gelen 6- 7 ve 8. sınıf öğren-
cilerimizle gerçekleştirdiğimiz toplam 9 kampa, 225 öğrenci-
miz katıldı.
Bilimin eğlenceli yanını göstererek öğrencilerin merak duy-
gularını arttırmaya yönelik kamplarda fizik, kimya, matematik
gibi temel bilimdallarında atölyeler, deneyler ve eğitsel oyun-
lar gerçekleştirildi. Kampların sonunda öğrencilerimize “Yaz
Bilim Kampı Katılım Belgesi”, öğrencilerimizle birlikte kampa
katılım gösteren öğretmenlerimize de “Yaz Bilim Kampı Te-
şekkür Belgesi” verildi.
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40
Powered by FlippingBook