TÜBİTAK Bülten / Sayı 167 - Kasım 2015 - page 35

35
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜSSİDE’nin Genel Katılıma Açık Kampları, 23-28 Ağustos
ve 30 Ağustos–4 Eylül tarihlerinde konaklamalı olarak ger-
çekleştirildi. Kamplara toplam 42 başarılı öğrenci katıldı.
Aralarında üstün yetenekli öğrencilerimizin de yer aldığı
kamplara, TÜBİTAK enstitülerinden UME, BİLGEM, Çevre ve
Temiz Üretim Teknolojileri Enstitüsü, Malzeme Enstitüsü ve
Enerji Enstitüsü’nün bilim insanları da deneyler ve eğitsel
etkinliklerle destek verdi. Bilimsel aktivitelerin oyunlarla des-
teklendiği kampta, öğrencilerimiz hem bilim insanları ile ta-
nışma fırsatını yakaladılar, hem de deneyler ve eğitsel etkin-
liklerle temel bilimlere ilişkin farkındalıkları arttı. Kamplarda
Robot Atölyesi, Bilim Dedektifleri, Kriptoloji Atölyesi, Eğlen-
celi Matematik, Sanat Atölyesi, Alternatif Enerjiler Atölyesi
yapıldı. Kampın sonunda yapılan “Kamp Afişi” çalışmasında
ve genel kamp değerlendirmesinde öğrencilerimiz, kamp-
lardan duydukları memnuniyetleri dile getirerek, devamını
istediler.
6.ve 7. Sınıf Öğrencilerine Yönelik BilimKampları
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Filli Boya
ve TÜBİTAK TÜSSİDE Ortaklığında Hazırlanan
Bilim Kampları TÜSSİDE’de Yapıldı
16-21 ve 23-28 Ağustos 2015 tarihlerinde
İstanbul’un dezavantajlı bölgelerinden gelen
öğrencilerimizle gerçekleştirilen iki farklı bilim
kampının program tasarımı ve uygulaması TÜS-
SİDE tarafından hayata geçirildi. Kamp progra-
mı, TÜBİTAK enstitülerinin bilimsel ve tekno-
lojik altyapılarına dayanarak hazırlandı. Kamp
boyunca, atölyeler, deneyler, oyunlar ve eğitsel
etkinliklerle bilimin herkes için ulaşılabilir oldu-
ğu öğrencilerimize aktarılmaya çalışıldı.
Ayrıca, kamp programı kapsamında Boğaziçi
Üniversitesi ortaklığı ile öğrencilerimizle akşam
oturumlarında “Psikolojik Destek” saatleri; ARB
İletişim’in katkılarıyla Sanat Atölyeleri gerçek-
leştirildi.
Filli Boya tarafından desteklenen ve TÜSSİDE
tarafından uygulamaya konulan Bilim Kampları
Projesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bün-
yesine alınmaktan son anda vazgeçilen 6. ve 7.
sınıf öğrencilerini kapsıyor.
BilimKampları Projesi’nin ikinci ayağının 2015
sömestre tatilinde devam etmesi bekleniyor.
Genel Katılıma Açık TÜBİTAK TÜSSİDE Kampları
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook