TÜBİTAK Bülten / Sayı 167 - Kasım 2015 - page 31

31
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK BİLGEM AKİS BİLET v1.0’ı Geliştirdi
Akıllı kart ve elektronik kimlik teknolojileri alanındaki ça-
lışmalarını aralıksız sürdüren TÜBİTAK BİLGEM Ulusal Elek-
tronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE), sektörün
ilgisini çekecek ve hayatı kolaylaştıracak teknolojiler geliş-
tirmeye devam ediyor.
Bu kapsamda en yeni olarak, TÜBİTAK’ın da tam üyesi ol-
duğu OSPT Konsorsiyumu tarafından tanımlanan CIPURSE
açık standartlarının, Milli Akıllı Kart İşletim Sistemi (AKiS)
üzerine geliştirilmesi ile ortaya çıkan temassız akıllı kart tek-
nolojisi AKİS BİLET v1.0’ı geliştirdi.
Elektronik ücret toplama sistemleri, personel devam kon-
trol sistemleri, erişim yetki kontrol sistemleri gibi temassız
TÜBİTAK BİLGEM, Amfibi Gemi “Bayraktar”ı
Denize İndirme Törenine Katıldı
TÜBİTAK BİLGEM, ileri teknolojiye sahip Amfibi Gemi
“Bayraktar”ın (NB231), Tuzla Anadolu Tersanesi’nde (ADİK)
gerçekleşen denize indirme törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay
Başkanı, Milli Savunma Bakanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı,
Donanma Komutanı, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutan-
lıkları’ndan ilgililerin katıldığı törende, TÜBİTAK’ı TÜBİTAK
Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Prof.
Dr. Hacı Ali Mantar, Dr. Lami Kaya, Doç. Dr. Fatih Üstüner ve
Coşkun Coşar temsil etti.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kullanımına sunulacak harp
gemisi “Bayraktar”ın, gelişmiş ve ileri muhabere elektronik
ve komuta kontrol imkânları ile harekât ve lojistik görevleri-
ne katkı sağlaması hedefleniyor. Ayrıca, LST Projesi’ne ait 1.
Gemi olan NB 231 (Bayraktar), gerektiğinde doğal afet yar-
dım görevlerini yerine getirecek imkân ve kabiliyetleri de
sahip. Bayraktar, nükleer, biyolojik ve kimyasal saldırılar için
tampersonel korumasıyla da ön plana çıkıyor. LST Projesi’ne
ait 1.Gemi olan NB 23’ün (Bayraktar) Mesaj İşletim Sistemi
(MİS), BİLGEM Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Enstitüsü (UE-
KAE) tarafından sağlandı.
teknoloji çözümleri geliştiren firmalara yerli ve maliyet etkin
bir alternatif sunan AKİS BİLET’in; elektronik biletten, kartlı
geçiş sistemlerine kadar birçok temassız akıllı kart uygula-
masında kullanılması öngörülüyor.
AKİS BİLET, temassız çip üzerinde ISO 7816, ISO/IEC
14443-4 standartlarını destekliyor ve AES-128 gelişmiş şifre-
leme teknolojisini kullanıyor.
Çoklu uygulamayı destekleyen bir kart olan AKİS BİLET
üzerinde aynı anda çok sayıda uygulama tanımlanabildiği
için ulaşım kartı, e-bilet, e-cüzdan, personel kartı gibi birçok
uygulama aynı kart üzerinde bir arada bulunabiliyor.
TÜBİTAK BİLGEM, CIPURSE açık standartlarının,
milli Akıllı Kart İşletim Sistemi (AKiS) üzerine
geliştirilmesi ile ortaya çıkan temassız akıllı
kart teknolojisi AKİS BİLET v1.0’ı geliştirdi.
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook