TÜBİTAK Bülten / Sayı 192 - Aralık 2017 - page 4

4
Bülten
2017
ARALIK
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİ-
TAK) Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığına (BİDEB)
bağlı Yarışmalar Grubu tarafından üniversite öğrencilerine
yönelik olarak düzenlenen 2238 Girişimcilik ve Yenilikçi-
lik Yarışması, 2241 Sanayiye Yönelik Lisans Bitirme Tezleri
Yarışması ve 2242 Üniversite Öğrencileri Yazılım Projeleri
Yarışmasına bu yıl 532 proje başvurusu yapıldı. Bu projeler
arasından ön inceleme ve dış danışman değerlendirmesi
sonucunda seçilen 154 proje, Final Sergisine katılmaya hak
kazandı. Selçuk Üniversitesi Müzesinde düzenlenen Final
Sergisinin ardından, Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel
Konferans Merkezinde yapılan ödül töreninde, dereceye gi-
ren projeler açıklandı.
Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışmasında 3; Sanayiye Yönelik
Lisans Bitirme Tezleri Yarışmasında 2; Üniversite Öğrencile-
ri Yazılım Projeleri Yarışmasında 3 olmak üzere toplamda 8
Proje Birincilik Ödülünü kazandı.
Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışmasında 2; Sanayiye Yönelik
Lisans Bitirme Tezleri Yarışmasında 2; Üniversite Öğrencileri
Yazılım Projeleri Yarışmasında 4 Proje olmak üzere toplamda
8 Projeye İkincilik Ödülü verildi.
Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışmasında 5; Sanayiye Yönelik
Lisans Bitirme Tezleri Yarışmasında 2; Üniversite Öğrencileri
Yazılım Projeleri Yarışmasında 4 olmak üzere toplamda 11
Proje Üçüncülük Ödülüne layık bulundu.
Ödül töreninde TÜBİTAK Başkan Yardımcısı V. Yrd. Doç. Dr.
Mehmet Şahin Gök, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, KTO Karatay Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Bayram Sade, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Mustafa Şahin, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektör
V. Prof. Dr. Cumhur Çökmüş birer konuşma yaptılar. Törene
Ü n i v e r s i t e Ö ğ r e n c i l e r i P r o j e Y a r ı ş m a l a r ı n ı n K a z a n a n l a r ı B e l l i O l d u
Üniversite Öğrencileri Proje Yarı
TÜBİTAKBİDEB tarafından üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen yarışmalarda 8 Proje birincilik
ödülünü; 8 Proje ikincilik ödülünü; 11 Proje de üçüncülük ödülünü kazandı.
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...40
Powered by FlippingBook