TÜBİTAK Bülten / Sayı 192 - Aralık 2017 - page 5

5
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Ülkemizin Gereksinimleri Doğrultusunda Yarışmalara
Yeni Kategoriler Eklendi
Üniversite öğrencilerini ülkemizin ihtiyaç duyduğu öncelikli
alanlarda çalışmalar yapmaya yönlendirmek amacıyla düzen-
lenen bu yarışmalara, 2017 yılında ülkemizin gereksinimleri
göz önünde bulundurularak yeni kategoriler eklendi. Yarışma-
ların zenginleştirilmesi amacıyla, 2238 Girişimcilik ve Yenilikçi-
likYarışmasınamevcut dört kategorinin yanında“Akıllı / Sürdü-
rülebilir Şehirler” ile “Çevre ve Enerji Teknolojiler” olmak üzere
iki yeni kategori eklenerek toplam kategori sayısı altıya yüksel-
tildi. 2242 Üniversite Öğrencileri Yazılım Projeleri Yarışmasında
ise“Güvenlik Uygulamaları”ve“Sanal Gerçeklik”kategorileri bu
yıl ilk kez başvuruya açılarak, mevcut dört kategori ile birlikte
toplam kategori sayısı altıya ulaştı. İki kategorisi bulunan 2241
SanayiyeYönelik Lisans Bitirme Tezleri yarışmasının kategorile-
rinde bu yıl değişiklik yapılmadı.
Konya 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuğgene-
ral Fidan Yüksel, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Ahmet Kağan Karabulut, Selçuk Üniversitesi Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka, BİDEB Başkan Yardımcısı V.
Nursel Üstünsoy ve BİDEB Yarışmalar Grubu Koordinatörü
Müjdat Engin katıldılar.
532 Başvurudan 154’ü Finale Kaldı, 27’si Dereceye Girdi
2017 yılında yarışmalara toplam 532 başvuru yapıldı. Bu
projelerden 154’ü Final Sergisine katılmaya hak kazandı.
İlgili alanlardaki akademisyenlerden oluşan jüriler tarafın-
dan değerlendirilen projelerden 27’si ödüle layık bulundu.
Birincilik ödülü için10.000 TL, ikincilik ödülü için 7.500 TL,
üçüncülük ödülü için 5.000 TL para ödülü veriliyor. Ayrıca
projelerin akademik ve sanayi danışmanları da para ödülü
ile destekleniyor.
malarının Kazananları Belli Oldu
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...40
Powered by FlippingBook