TÜBİTAK Bülten / Sayı 192 - Aralık 2017 - page 1

Aralık 2017
Sayı: 192
T Ü R K İ Y E B İ L İ M S E L V E T E K N O L O J İ K A R A Ş T I R M A K U R U M U
TÜBİTAK’ın ücretsiz yayınıdır.
TÜBITAK
Milli Üretim Entegre Sualtı
Savaş Yönetim Sistemi
(MÜREN SYS) Ay Sınıfı ve
Preveze Sınıfı Uygulaması Projesi
Üniversite Öğrencileri
Proje Yarışmalarının
Kazananları Belli Oldu
TEYDEB, Destek
Sistemini Yeniledi
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...40
Powered by FlippingBook