TÜBİTAK Bülten / Sayı 192 - Aralık 2017 - page 3

D-8 6.Sanayi Bakanları ve 10. Sanayi Çalışma
Grubu Toplantısı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı Dr. Faruk Özlü’nün katılımıyla Nijerya’nın
başkenti Abuja’da düzenlendi.
“4. Ar-Ge-Sanayi-Akademi Buluşması Kocaeli”
etkinliğinin açılışı, Kocaeli Uluslararası Fuar
Merkezinde gerçekleştirildi.
Teknoloji tabanlı, katma değeri yüksek ürünler
geliştirme önceliğinin daha da arttığı günü-
müzde, TÜBİTAK TEYDEB, endüstride ihtiyaç
duyulan dinamizmin sağlanması amacıyla
yapısal dönüşümleri içeren kapsamlı bir destek
sistemi kurguladı.
“Mobil EKG” ile Kalbiniz 24
Saat Takip Edilecek
TÜBİTAK MAM’dan Obezite ve
Diyabete Karşı Dirençli Nişasta
Sf.9
İÇİNDEKİLER
4
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
22
23
23
24
24
25
26
26
27
27
27
27
28
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
34
36
37
38
38
Üniversite Öğrencileri Proje Yarışmalarının Kazananları Belli Oldu
Milli Üretim Entegre Sualtı Savaş Yönetim Sistemi (MÜREN SYS) Ay Sınıfı Uygulaması Projesi
Milli ÜretimEntegre Sualtı Savaş YönetimSistemi (MÜRENSYS) Preveze Sınıfı Uygulaması Projesi
“Mobil EKG” ileKalbiniz 24 Saat TakipEdilecek
TÜBİTAKMAM’danObezite veDiyabeteKarşı Dirençli Nişasta
“4. Ar-Ge, Sanayi veAkademi (ASA) Buluşması” Kocaeli’deGerçekleşti
D-86.Sanayi Bakanları Toplantısı Nijerya’nınBaşkenti Abuja’daDüzenlendi
TÜSSİDE’denPTT Ar-GeBirimi YetkinlikGeliştirmeProgramı
TÜBİTAK–SAS (SlovakBilimler Akademisi) Çalıştayı Gerçekleştirildi
TÜBİTAKUME ile ÇinMetroloji Enstitüsü (NIM) ArasındaMutabakat Zaptı İmzalandı
TÜBİTAK, Küresel Güney-GüneyKalkınma Fuarı’naKatıldı
TÜBİTAKULAKBİM’den “TRDizinUlusal Akademik Yayıncılık Sempozyumu”
EKUALHizmetleri BüyümeyeDevamEdiyor
Engelli Çocuklarımıza Yönelik Yeni ÖğretimProgramları Geliştirildi
TEYDEB, Destek Sistemini Yeniledi
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlığıMüsteşarı FatihDönmez, TÜBİTAKMAM’ı Ziyaret Etti
Deniz Kuvvetlerimize Yönelik Yerli Çözümler
EÜAŞHeyetindenMAM’a İşbirliği Ziyareti
TÜBİTAKMAM’ınKapıları SanayicimizeAçık
1.Ulusal Bulut BilişimveBüyükVeri SempozyumuGerçekleşti
BİLGEM’deBlokzincir Araştırma Laboratuvarı (BCLabs) Kuruldu
BİLGEMYTE, KamuAçıkKaynakKonferansında “PostgreSQL: Tecrübeler veBaşarı Hikayeleri”
KonuluPanel Düzenledi
TÜBİTAKUME INGAS 2017 Fuarı’naKatıldı
TÜBİTAK-FransaUlusal AraştırmaAjansı (ANR) OrtakProjeBaşvuruÇağrısı Açıldı
2018ERA-NETCofundE-Rare-3NâdirHastalıklarAraştırmalarıİçinUluslararasıOrtakÇağrısıAçılıyor!
ERANet-LACÜçüncüOrtak Çağrısı Açılıyor
PakistanBilimVakfı (PSF)- TÜBİTAKÇağrısı Açıldı
SlovakBilimler Akademisi (SAS)-TÜBİTAKÇağrısı Açıldı
TÜBİTAK-FransaDışişleri Bakanlığı Bosphorus Programı OrtakKomite Toplantısı Yapıldı
COMSATS 2. TeknikDanışmaKonseyi Toplantısı Gerçekleştirildi
Küresel AraştırmaKonseyi AvrupaBölge Toplantısı Stockholm’daDüzenlendi
TÜBİTAKBUTAL’dan “Hayalimdeki Laboratuvar” KonuluResimYarışması
GAPOrganize Sanayi Bölgeleri ve Sanayi Siteleri İçinOrtakAkıl Platformları Gerçekleştirildi
TÜBİTAKBUTAL’da “Sağlıklı Yaşama veHastalıklardanKorunma” Eğitimi
TÜBİTAKBUTAL’daUygulamalı Laboratuvar Eğitimleri
PRIMAGirişimi Genel Kurul Toplantısı İspanya’daGerçekleştirildi
MAMMalzeme Enstitüsü TarafındanOrganik Elektronik Çalıştayı’nın İkincisi Düzenlendi
Havacılık Teknolojileri Test veMükemmeliyetMerkezi Fizibilite EtüdüÇalıştayı
Yeni DevletMuhasebesi BilişimSistemi Yaygınlaştırma Faaliyetleri HızlaDevamEdiyor
TCDD İnsanKaynağını TÜSSİDE ilePlanlıyor
Kocaeli Üniversitesi’nde İkili İşbirliği Programları ve COSTProgramı Bilgi GünüGerçekleştirildi
TarımveHayvancılık SektörüYurtdışı Teknik Çalışma Ziyaretleri Gerçekleştirildi
H2020BIOMASUDPLUSProjesi Çalıştayı Ankara’daDüzenlendi
Nanoteknoloji Kümelenmesi
Türkiye Taşkömürü StratejikPlanlama Eğitimi Gerçekleştirildi
TÜBİTAKMARTEKFirmasındanSosyal SorumlulukProjesi
10
12
20
Sf.8
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...40
Powered by FlippingBook