TÜBİTAK Bülten / Sayı 192 - Aralık 2017 - page 10

10
Bülten
2017
ARALIK
“ 4 . A r - G e , S a n a y i v e A k a d e m i ( A S A ) B u l u ş m a s ı ” K o c a e l i ’ d e G e r ç e k l e ş t i
“4. Ar-Ge, Sanayi ve Akademi (ASA)
“4. Ar-Ge-Sanayi-Akademi Buluşması Kocaeli” etkinliğinin
açılışı, Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezinde gerçekleştirildi.
TÜBİTAK Marmara Teknokent (MARTEK) yürütücülüğünde, Ko-
caeli Sanayi Odası ve DoğuMarmara Kalkınma Ajansı (MARKA)
işbirliğiyle, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD), Sa-
nayi Gazetesi, Güzeller Organize Sanayi Bölgesinin desteğiyle,
tüm teknopark yönetici şirketleri ve teknoparklarda faaliyet
gösteren Ar-Ge firmalarının, üniversitelerde görevli akademis-
yenlerin, Kocaeli Bölgesi’nde üretimlerini sürdüren sanayiciler
ile bir araya geldiği Kocaeli TÜYAP 4. Doğu Marmara Sanayi ve
Teknoloji (SANTEK 2017) Fuarı ile birlikte düzenlenen açılışa, 16
Teknokentten 73 firma, iki TTO, bir üniversite olmak üzere top-
lam 183 temsilci katıldı.
Açılış törenine Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve Kocaeli Valisi
Hüseyin Aksoy’un yanı sıra; Kocaeli Büyükşehir Belediye Baş-
kanı İbrahimKaraosmanoğlu, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Sadettin Hülagü, GebzeTeknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Haluk Görgün, sanayiciler, işadamları, Oda Başkanları ve davet-
liler katıldı.
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı (KSO) Ayhan Zeytinoğlu, ilk
defa 2013 yılında düzenlemeye başladıkları SANTEK Fuarı’nın
kısa zamanda sanayi ve teknoloji sektörünün buluşma noktası
olduğunu vurgulayarak, “SANTEK’17’de de Türkiye’nin sanayi
devlerine ev sahipliği yapmak bizleri mutlu ediyor. Fuarımıza
bu sene katılan firma sayısı bir evvelki yılın üzerinde. Bu yıl yak-
laşık 300 firma katılıyor”dedi.
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Kocaeli tam bir sanayi şehri.
Bu kadar sanayi aktivitesinin yoğun olduğu bir şehirde bu fuar
bizim için çok kıymetli. Bu fuarı ben çok önemsiyorum. Çünkü
Kocaeli çok üreten ama ürettiğinin tanıtımını yapmakta yeteri
kadar başarılı olamayan bir kent. Bu şehir ürettiğinin reklamını
yapan bir şehir değil. Bu fuarın hayırlı ve verimli olmasını diliyo-
rum”diye konuştu.
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ise konuşmasında “Kocaeli
önemli bir sanayi şehri. Bu sanayi şehri olma özelliğini ticari
alanlarda turizm alanında ve diğer sektörlerde de hıza geliş-
tiren bir kent. Özellikle ülkemizde son yıllarda bazı ürünlerin
kendi milli ürünlerimiz olması yönünde değerli çalışmalar ger-
çekleştirildi. Özellikle savunma sanayimiz olmak üzere birçok
alanda önemli adımlar atıldı. Temennimiz yerli sanayinin daha
üst noktalara gelmesidir”dedi.
Açılış konuşmalarının ardından SANTEK 2017-4. Doğu Mar-
mara Sanayi ve Teknoloji Fuarı’nın açılış kurdelesini Başbakan
Yardımcısı Fikri Işık, Vali Hüseyin Aksoy ile protokol üyeleri
kesti. Protokol üyeleri fuar alanını gezerek, katılımcı firmaları
ziyaret etti.
Ar-Ge, Sanayi veAkademi BuluşmasınınDördüncüsüYapıldı
Gaziantep, Kayseri ve Adana’nın ardından dördüncüsü Koca-
eli’de düzenlenen etkinlikte Ar-Ge firmalarını sanayicilerle bir
araya getirerek teknolojik ürünlerin ticarileşmesine olanak sağ-
layanTÜBİTAKMARTEKGenel MüdürüDr. OrhanÇömlek, fuara
katılan firmalar ve projeleri hakkında BaşbakanYardımcısı Fikri
Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı
Ayhan Zeytinoğlu, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Geb-
ze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün ve çok
sayıda sanayiciye bilgi verdi.
4. Ar-Ge Sanayi Akademi Buluşması etkinliğinin ilk gününde
TÜBİTAK MARTEK Genel Müdürü Dr. Orhan Çömlek modera-
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...40
Powered by FlippingBook