TÜBİTAK Bülten / Sayı 192 - Aralık 2017 - page 9

9
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK MAM’dan Obezite ve Diyabete Karşı Dirençli Nişasta
Türkiye’de görülme sıklığı giderek artan obezite ve di-
yabet hastalıklarını önlemek amacıyla TÜBİTAK Marmara
Araştırma Merkezi (MAM) tarafından nişasta katkılı un ge-
liştirildi. “Nişasta Katkılı Diyet Un” ve “Nişasta Katkılı Diyabe-
tik Un” isimli yeni ürünler Helal Expo 2017’de tanıtıldı. İnce
bağırsakta sindirilemeyen ancak kalın bağırsakta fermente
olabilen nişasta, sağlık etkileri bakımından diyet liflere ben-
ziyor. Ürün, prebiyotik olmasının yanı sıra, bütirat ve diğer
kısa zincirli yağ asitlerinin üretilmesini sağlamasına bağlı
olarak, bağırsak sağlığını olumlu yönde etkiliyor. Enerjisi ni-
şastaya göre yüzde 50 daha düşük olan dirençli nişasta ile
geliştirilen ürünler tokluk hissi vererek yeme isteğini kontrol
ettiği gibi, kan şekerinin dengede tutulmasına da yardımcı
oluyor. Dirençli nişasta ürünleri sadece diyabet hastaları ve
diyet yapan kişiler tarafından değil, tüm tüketiciler tarafın-
dan rahatlıkla tüketilebiliyor.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...40
Powered by FlippingBook