TÜBİTAK Bülten / Sayı 192 - Aralık 2017 - page 2

ARALIK
Milli Üretim Entegre Sualtı
Savaş Yönetim Sistemi
(MÜREN SYS) Ay Sınıfı ve
Preveze Sınıfı Uygulaması
Projesi
Üniversite Öğrencileri Proje
Yarışmalarının Kazananları
Belli Oldu
Sf.4
Sf.6
Sahibi
TÜBİTAK adına, Başkan
Prof. Dr. A. Arif Ergin
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Murat SOLAK
Yazı İşleri
Ayşe Keskalan
M. Mustafa Güven
Fotoğraf
(KurumsalFotoğrafÇekimi)
Adem Ayaz
Grafik Tasarım
Semih Volkan Pişkin
BasımTarihi
Yönetim Yeri
Atatürk Bulvarı No: 221
06100 Kavaklıdere / Ankara
T: 0312 298 14 26
F: 0312 467 29 98
email:
06.12.2017
Semih Ofset Matbaacılık SekYay. San.Tic. Ltd. Şti.
Büyük Sanayi 1. Cadde No:74
İskitler / ANKARA
Tel: (312) 341 40 75
Baskı
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...40
Powered by FlippingBook