TÜBİTAK Bülten / Sayı 178 - Ekim 2016 - page 6

6
Bülten
EKiM
2016
AnabilimDalı
:
Bitki Genetiği ve Moleküler Biyolojisi
Araştırma Alanları
:
Bitki savunma hormonlarının mikroplara dayanıklılık sağlamadaki rollerinin moleküler düzeyde
belirlenmesi; Fusarium hastalıkları
Görev Yeri
:
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO)
“Bitki genetiği ve moleküler biyolojisi alanında bitki bağışıklığının moleküler düzeyde tanımlanması ve bitki hastalıklarına
çözümler bulunması konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Özel Ödül verilmiştir.
TEŞVİK ÖDÜLÜ
Temel Bilimler
Doç. Dr. Emre Onur KAHYA
AnabilimDalı
:
Fizik
Araştırma Alanları
:
Kuantum Alan Teorileri, Kozmoloji, Gravitasyon
Görev Yeri
:
İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü
“Kozmoloji alanında kozmik enflasyon sürecinde kuantum etkileri konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışma-
ları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
Doç. Dr. Adem TEKİN
AnabilimDalı
:
Kimya / Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik
Araştırma Alanları
:
Teorik Kimya, Hesaplamalı Malzeme Tasarımı, Küresel Eniyileme
Görev Yeri
:
İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü
“Teorik kimya ve hesaplamalı enerji malzemeleri tasarımı alanında kuvvet alanı geliştirme ve yeni hidrojen depolayabilen
malzemeler konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
Sağlık Bilimleri
Doç. Dr. Serdar DURDAĞI
AnabilimDalı
:
Biyofizik
Araştırma Alanları
:
Biyolojik sistemlerin hesaplamalı (computational) ve tıbbi kimya uygulamaları
Görev Yeri
:
Bahçeşehir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı
“Kalp, böbrek ve damar sistemi patolojilerinde iskemi-reperfüzyon ve serbest radikal hasarı ve antioksidan tedaviler konula-
rındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
Sosyal Bilimler
Doç. Dr. İlke ÖZTEKİN GİLLAM
AnabilimDalı
:
Deneysel Psikoloji
Araştırma Alanları
:
Bilişsel Psikoloji, Bilişsel Nörobilim
Görev Yeri
:
Koç Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
“Deneysel Psikoloji ve Bilişsel Sinirbilim alanında bellekte temsil, bilişsel kontrol ve bellek süreçlerinin modellenmesi konula-
rındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
2 0 1 6 Y ı l ı T Ü B İ T A K Ö d ü l l e r i A ç ı k l a n d ı !
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...40
Powered by FlippingBook