TÜBİTAK Bülten / Sayı 178 - Ekim 2016 - page 3

20
Her yıl Japonya’nın ev sahipliğinde Kyoto’da
düzenlenen “Toplumda Bilim ve Teknoloji
Forumu”nun 13. Toplantısı’nda Türkiye ilk
kez Bakan seviyesinde temsil edildi.
Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Örgütünün (APSCO)
10. Konsey Toplantısı 5-8 Eylül 2016 tarihlerin-
de İstanbul’da gerçekleştirildi.
AvrupaBirliği tarafından finanse edilen “Türkiye
içinUfuk2020” Projesi kapsamında TÜBİTAK, 30
Eylül 2016 tarihinde “GeleceğinŞehirleri (Cities of
the Future)” ProjePazarı etkinliğini düzenledi.
TÜBİTAK Bilim ve Teknik
50 Yaşında!
“2016-2019 Ulusal e-Devlet
Stratejisi ve Eylem Planı”
Tanıtıldı
18
Sf.8
Sf.10
İlkSayımızınTıpkıbasımıDergimizleBirlikte...
B
ilim
T
eknik
ve
BilimveTeknik
Ekim 2016 Yıl50 Sayı
587
BilimveTeknik’tenNostaljiYaprakları
AylıkPopülerBilimDergisi
Ekim2016 Yıl50 Sayı
587
5TL
BTD_587_ekimkapak50_2016.indd 1
28.09.2016 17:10
İÇİNDEKİLER
4
7
8
9
10
12
14
18
20
22
23
24
26
27
28
30
31
32
34
35
36
37
37
38
38
38
2016 Yılı TÜBİTAK Ödülleri Açıklandı!
TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri 2017 Yılı Başvuruları Açıldı
TÜBİTAK Bilim ve Teknik 50 Yaşında!
5. Ulusal Açık Erişim Konferansına TÜBİTAK Evsahipliği Yapacak
“2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı” Tanıtıldı
“Geleceğin Şehirleri’’ İstanbul’da Buluştu
Ar-Ge, Sanayi ve Akademi Kayseri’de Buluştu
APSCO Konsey Toplantısı İstanbul’da Yapıldı
Türkiye, Japonya’da Düzenlenen “Toplumda Bilim ve Teknoloji Forumu”na Katıldı
Suudi Arabistan ile Bilim ve Teknoloji İşbirliği Protokolü İmzalandı
17. Kimya Teknik Komitesi Toplantısı Yapıldı
MAM, Konya Ovası Bölgesinde Güneş Enerjisi İçin Fizibilite Çalışmasına Başladı
MÜSİAD Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu TÜBİTAK MAM’ı Ziyaret Etti
Katip Çelebi - Newton Fonu, TÜBİTAK - InnovateUK Sanayi İşbirliği Çağrısı Çevrimiçi
Ortak Bulma Etkinliği Düzenlendi
MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Üretim Faaliyetlerine Sağlık Aşılıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi veTÜBİTAK TÜSSİDE’den Öğrencilere Bilim Kampı
Filli Boya Bilim Kampı 2016 Sona Erdi!
DOKAPBölgesi Organik TarımHavzalarınınBelirlenmesi AraştırmaProjesi İmzalandı
MARTEK Firmasına Ödül Verildi
TÜSSİDE’den Kamu Hastane Birlikleri Yöneticilerine Eğitim
TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi Çanakkale Boğazında Mavi Adım Eğitimi Verdi
TÜBİTAK UZAY’ın Stratejik Plan Hazırlık Çalıştayı Yapıldı
Güney Kore İstanbul Başkonsolosundan MAM Ziyareti
Ahi Evran Üniversitesi Stratejik Plan Projesi Tamamlandı
Bezmialem Vakıf Üniversitesi 2016-2020 Taslak Stratejik Planı Oluşturuldu
Hollanda Uzay Merkezi TÜBİTAK’ı Ziyaret Etti
12
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...40
Powered by FlippingBook