TÜBİTAK Bülten / Sayı 178 - Ekim 2016 - page 5

5
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
2016 Yılı Bilim, Özel ve Teşvik Ödüllerini Kazananların Listesi
BİLİMÖDÜLÜ
Temel Bilimler
Prof. Dr. Oğuz GÜLSEREN
AnabilimDalı
:
Fizik / Yoğun Madde Fiziği
Araştırma Alanları
:
Nanobilim, Hesaplamalı yoğun madde fiziği
Görev Yeri
:
Bilkent Üniversitesi, Fizik Bölümü
“Nanobilim ve yoğun madde fiziği alanında nanoteller, karbon nanotüpler ve boya duyarlı güneş pilleri konularındaki ulusla-
rarası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.
Mühendislik Bilimleri
Doç. Dr. Erkan YÜCE
AnabilimDalı
:
Elektronik
Araştırma Alanı
:
Mikro-elektronik Devreler
Görev Yeri
:
Pamukkale Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği
“Elektronik alanında Mikro-elektronik Devre konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim
Ödülü verilmiştir.
Sosyal Bilimler
Prof. Dr. Metin HEPER
AnabilimDalı
:
Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi
Araştırma Alanları
:
Türkiye’de devlet geleneği, demokrasi, laiklik/sekülarizm ve din, etnik sorunlar, asker-sivil ilişkileri,
siyasal liderler, siyasal partiler, çıkar grupları ve sivil toplum
Görev Yeri
:
Bilkent Üniversitesi
“Siyaset Bilimi alanında genel olarak Türkiye’nin Siyasal Hayatı konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları”
nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.
ÖZEL ÖDÜL
Temel Bilimler
Prof. Dr. Kemal KAZAN
Ödü leri Açıklandı!
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...40
Powered by FlippingBook