TÜBİTAK Bülten / Sayı 178 - Ekim 2016 - page 4

4
Bülten
EKiM
2016
şı, hayattaki bilim insanlarına veriliyor. Özel Ödül için 2016
yılı ödül miktarı 50.000 TL, altın plaket ve ödül beratından
oluşuyor.
Hizmet Ödülü, ülkemizdeki bilim ve teknolojinin geliş-
mesine üstün hizmette bulunmuş kişilere veriliyor. Hizmet
Ödülü için hayatta olma koşulu bulunmuyor. Hizmet Ödülü
için 2016 yılı ödül miktarı 30.000 TL, altın plaket ve ödül be-
ratından oluşuyor.
Teşvik Ödülü, yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte ulusla-
rarası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere
sahip olduğunu kanıtlamış, ödülün verildiği yılın ilk günün-
de 40 yaşını geçmemiş hayattaki bilim insanlarına veriliyor.
Teşvik Ödülü için 2016 yılı ödül miktarı 20.000 TL, gümüş
plaket ve ödül beratından oluşuyor.
2016 yılı TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri ile
TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülüne ilişkin değerlendirme çalış-
maları sonuçlandı. TÜBİTAK Bilim Kurulu, 2016 yılında 3 Bi-
lim Ödülü, 1 Özel Ödül ve 4 Teşvik Ödülü verilmesini karar-
laştırdı. 2016 yılında Hizmet Ödülü ve TÜBİTAK-TWAS Teşvik
Ödülü verilmedi.
Ülkemizde yaptığı çalışmalarla bilime uluslararası düzey-
de önemli katkılarda bulunmuş hayattaki bilim insanları-
na verilmekte olan Bilim Ödülü için 2016 yılı ödül miktarı
50.000 TL, altın plaket ve ödül beratından oluşuyor. Bilim
Ödülü sahiplerine ayrıca araştırma desteği de veriliyor.
Bilim Ödülü eşdeğeri olarak oluşturulmuş bulunan Özel
Ödül, yurtdışında yaptığı çalışmalarıyla bilime uluslararası
düzeyde katkıda bulunmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatanda-
2 0 1 6 Y ı l ı T Ü B İ T A K Ö d ü l l e r i A ç ı k l a n d ı !
2016 Yılı TÜBİTAK
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...40
Powered by FlippingBook