TÜBİTAK Bülten / Sayı 178 - Ekim 2016 - page 8

8
Bülten
EKiM
2016
T Ü B İ T A K B i l i m v e T e k n i k 5 0 Y a ş ı n d a !
TÜBİTAK
Bilim ve
Teknik
Yaşında!
“Türkiye’ nin yaşayan en eski, en uzun soluklu, en köklü po-
püler bilimdergisi TÜBİTAK Bilim ve Teknik, bu ay 587. sayısıyla
birlikte 50. yayın yılına giriyor. 1 Ekim 1967’den beri özverili ve
başarılı ekip çalışmasıyla yayın hayatını aralıksız sürdüren der-
gimiz yaşayan bir efsane. Bilim iletişiminin en önemli araçların-
dan biri olan popüler bilimdergilerinin ülkemizdeki ilk örneği.
1960’lı yıllardan beri ses getiren, hayal gücümüzü zorla-
yan, hayatımızı değiştiren, insanlığa hizmet eden buluşlara,
bilimsel ve teknolojik gelişmelere tanıklık eden dergimizin
kapaklarında ve sayfalarında bugüne kadar Türkiye’nin ve
dünyanın gündeminde olan çok sayıda önemli ve ilginç
konu yer aldı, almaya da devam ediyor. Derginin özgün içe-
riği, merak uyandıracak bilimsel konuların herkesin anlaya-
bileceği şekilde aktarılmasına dikkat edilerek, güncel bilim-
sel ve teknolojik gelişmeler ışığında hem gençlere hem de
yetişkinlere yönelik hazırlanıyor.
İlk yıllarından günümüze içerik ve tasarım açısından de-
ğişimler geçirse de, Bilim ve Teknik çizgisini hiç değiştirme-
den, bilimi toplumda yaygınlaştırmaya, bilimin yaşamın bir
parçası olduğunu göstermeye, okuyucularının gelecekleri-
ne yön vermeye, hayatlarına dokunmaya ve farkındalık ya-
ratmaya devam ediyor.
50. yılımıza girerken dergimiz için anlamı büyük olan ilk
sayımızın tıpkıbasımını özel ek olarak veriyoruz. Yıl boyu siz-
leri bekleyen diğer sürprizlerle ilgili gelişmeleri ve ipuçlarını
sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Nesiller büyüten yarım asırlık bir ömür...“Bilim ve Teknik’le
büyüdüm”, “Bilim ve Teknik bilimi sevmemde ve kariyerimi
seçmemde rol oynadı” diyecek daha nice yeni nesiller gör-
mek dileğiyle... Nice 50 yıllara...”
İlk Sayımızın Tıpkıbasımı Dergimizle Birlikte...
B
ilim
T
eknik
ve
BilimveTeknik
Ekim 2016 Yıl50 Sayı
587
BilimveTeknik’tenNostaljiYaprakları
AylıkPopülerBilimDergisi
Ekim2016 Yıl50 Sayı
587
5TL
BTD_587_ekimkapak50_2016.indd 1
28.09.2016 17:10
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...40
Powered by FlippingBook