TÜBİTAK Bülten / Sayı 175 - Temmuz 2016 - page 19

19
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
plarını Azaltacak Ürün Geliştirildi
rahatlıkla okumak mümkün olabilmektedir. Bu sayede ölçü
için ayrıca bir akım trafosu kullanmaya gerek yoktur, yani tek
çekirdekli akım trafosu ile hem koruma hem de ölçü yapıla-
bilmektedir. Mükemmel ve yüksek verimli geniş aralıklı bir
SMPS yardımcı gerilim modülü sayesinde cihazın ısınması
minimum seviyede kalırken, (19…264 ) Vac-dc gerilim aralı-
ğında çalışabilmesi ise kullanıcıya büyük kolaylık sağlamak-
tadır. Röle fiziksel yapı bakımından soketli 400-D ve sabit
400-S olarak üretilmekte olup, bu sayede kullanım kolaylığı
ve ekonomik fiyat seçeneklerini kullanıcısına sunmaktadır.”
Proje kapsamında, aynı mekanik kutu içinde dört fark-
lı ürün gerçeklendiğini ifade eden Şener, bu ürünlerin
“DPM400 yönlü aşırı akım, CPM400 aşırı akım, VPM400 geri-
lim ve frekans koruma röleleri yanında bir de MPM400 orta
gerilimmotor koruma rölesi”olduğunu belirtti. MPM400’ün,
Türkiye’ de üretilen ilk yerli dijital TFT ekranlı orta gerilim
motor koruma rölesi olduğunu ve kuru tip dağıtım trafo-
larını başka tip rölelere ihtiyaç duymadan yalnız başına ko-
ruyabildiğini anlatan Şener, “Petro kimya tesisleri, çimento
fabrikaları, Etibank Boraks Fabrikaları ve büyük döküm fab-
rikalarındaki orta gerilim motorlarının korunmasına yönelik
görev yapabilmektedir. Üretime başlaması ile birlikte orta
gerilim motor koruma rölelerinin ithalatı da büyük oranda
azalacak ve Türkiye ekonomisine çok ciddi katkıda buluna-
cak, ithal ikame önlenecek ve istihdam artışı hem PAVO hem
de DEMA’da sağlanacaktır” diye konuştu.
PAVO’nun elektronik, DEMA’nın mekanik ve saha tecrübe-
lerini barındıran ürünün, ülkemiz için bir ilk olduğunu belir-
ten Alper Şener, “Sahip olduğu gömülü yazılım ve uzaktan
yönetim yazılım özellikleri ile yurt dışı bazlı rakiplerine göre
üstünlükleri bulunan yegane Türk Malı ürün durumundadır.
Kaynak kodları tamamen Türkiye’de, PAVO ve DEMA mü-
hendislerince yazılmış olup, özellikle Türkiye’de anlık bakım
ve destek süreçleri ile müşteriler tarafından istenen ek kon-
trol ve haberleşme özelliklerinin hızlıca ürün ekleyebilme
yetenekleri ile rakiplerimize üstünlük sağlamaktadır” dedi.
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...40
Powered by FlippingBook