TÜBİTAK Bülten / Sayı 159 - Mart 2015 - page 11

11
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
estler Merkezi
T
ÜBİTAK SAGE Çevresel Testler Merkezi Binası temel
atma töreni, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, TÜBİTAK Başkanı
Prof. Dr. Yücel Altunbaşak, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr.
M. Alper Kutay ve birim yöneticilerinin katılımı ile gerçek-
leştirildi. Temel atma töreninde sonra yapımı tamamlanan
Tahribatsız Test Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi.
Temel atma töreninde konuşan Kalkınma Bakanı Cev-
det Yılmaz, Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranının son
12 yılda yüzde 0,53’ten yüzde 0,95’e yükseldiğini, bunun
sevindirici bir gelişme olduğunu ancak artışın yeterli ol-
madığını söyledi. Türkiye’nin 2023 vizyonu çerçevesinde
söz konusu oranı yüzde 3’lere taşımak istediklerini belirten
Yılmaz, “2002 yılında tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli
sayısı 29 bin iken, 2013’te bu sayı 112 bini aştı. Diğer sevin-
dirici husus, Türkiye küresel krize rağmen Ar-Ge harcama-
larını artıran ülkelerden biri oldu. Bu uzun vadeli gelişim
perspektifimiz açısından çok değerli bir politika” diye ko-
nuştu.
Merkezi Yönetim Bütçesinden Ar-Ge’ye ayrılan payın ar-
tırıldığının, bu yatırımların uzun vadede sonuç verdiğinin
altını çizen Yılmaz, “Küresel kriz ortamında Türkiye’nin Ar-
Ge’ye yatırım yapması, geleceğimiz adına hepimize umut
veren bir politikadır” dedi.
6 bin metrekare iç kullanım ala-
nına sahip Çevresel Testler Mer-
kezi’nde, düşük basınç, düşük ve
yüksek sıcaklık, şok sıcaklık, yağ-
mur, don, buzlanma, nem, toz, sis
ve tozlu atmosfer gibi çevresel ve
titreşimli testler yapılacak.
Temel atma töreninde konuşan Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Ar-Ge
harcamalarının milli gelire oranının son 12 yılda yüzde 0,53’ten yüzde
0,95’e yükseldiğini söyledi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Türkiye’nin geliştirdiği bir ürü-
nün testlerini de kendisinin yapmasının çok önemli olduğunu söyledi.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...40
Powered by FlippingBook