TÜBİTAK Bülten / Sayı 159 - Mart 2015 - page 17

17
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Teknoloji Bankası’nın görev ve organizasyonel ya-
pısı gibi hususları tartışmak üzere bir araya gelen ve
içinde Haiti eski Başbakanı, Ruanda eski Eğitim ve Bilim
Bakanı gibi isimlerin de yer aldığı panelin ikinci toplan-
tısı Temmuz ayında İstanbul’da düzenlenecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklamıştı
“IV. Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ)
Konferansı”, 9-13 Mayıs 2011 tarihlerinde İstanbul’da
toplanmıştı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
ERDOĞAN, Başbakanlığı döneminde EAGÜ’lere yönelik
olarak bir taahhüt paketi açıklamıştı. Bu pakette bilim
ve teknoloji alanlarına ilişkin taahhütlerden biri olarak
da EAGÜ’ler için “Teknoloji Bankası” rolü üstlenecek
uluslararası bir merkez kurulması yer almıştı.
BM Genel Sekreter Yardımcısı Acharya
TÜBİTAK’ı Ziyaret Etti
Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve En
Az Gelişmiş Ülkeler Sorumlusu Gyan Chandra Acharya,
temaslarından ilkini 12 Şubat’ta TÜBİTAK’a gerçekleştir-
di. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak görüş-
mede TÜBİTAK‘ın Teknoloji Bankası’na yönelik olarak
sağlayabileceği katkıları aktararak, izlenebilecek yol
haritası konusunda çeşitli önerilerde bulundu.
Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak, BM Genel Sekreter Yardımcısı Gyan
Chandra Acharya’na ziyareti sonrası hediye takdim etti.
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...40
Powered by FlippingBook