TÜBİTAK Bülten / Sayı 159 - Mart 2015 - page 6

6
Bülten
MART
2015
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Işık: “Ar-Ge Projesinden Üretilen Değerden Hiçbir Şekilde Gelir Vergisi Alınmayacak”
geri kalması bu anlayışı tümüyle değiştirdi. Bugün artık bu
tartışmalar geride kaldı. Üniversitelerimiz bu noktada ken-
di aralarında ciddi bir yarışa girdi.”
Türkiye’nin teknoloji transferine odaklandığını anla-
tan Işık, 2012’den itibaren TÜBİTAK’ın her bir üniversiteye
10 yıl boyunca yılda 1 milyon liralık destek vermeye baş-
lamasının üniversiteler arasında rekabeti beraberinde ge-
tirdiğini söyledi. Bakan Işık, 2012 ve 2013 yıllarında 10’ar
üniversitenin destek aldığını, bugün atılacak imzalarla da
14 üniversitenin bu desteği almaya hak kazanacağını kay-
dederek, “Üniversitelerde var olan güçlü alt yapının değere
dönüşmesi ve ticarileşmesi, ülkenin bilgi toplumuna, eko-
nomimizin bilgi ekonomisine evrilmesi noktasında verilen
destekler, önümüzdeki süreçte ciddi rol oynayacak” dedi.
“12 yılda önemli bir başarı hikâyesi yazdık”
Türkiye’nin son 12 yılda önemli bir başarı hikâyesi yaz-
dığını anlatan Işık, ülkenin ekonomide yeni bir sıçrama dö-
nemine taşınması için, kendi yüksek teknoloji ürünlerinin
üremesi gerektiğini ifade etti.
TÜBİTAK’ın geçen yıl
TEYDEB’de verdiği destek
468 milyon TL
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...40
Powered by FlippingBook