TÜBİTAK Bülten / Sayı 159 - Mart 2015 - page 12

12
Bülten
MART
2015
“Üniversite altyapılarına 3 milyar lira kaynak”
Son 12 yılda üniversitelerin altyapı yatırımlarına yak-
laşık 3 milyar lira kaynak ayırdıklarına değinen Yılmaz,
Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine İlişkin Kanun
çerçevesinde üniversite altyapılarını çok daha etkin hale
getirmeye çalıştıklarını belirtti.
Yılmaz, bu noktada Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
ve TÜBİTAK ile altyapıları akredite etmek, objektif kriterler-
le performansları izlemek, yeni destek mekanizmalarıyla
daha iyi işler hale getirmek için hazırlıkları sürdürdüklerini
söyledi.
Kanunun ikincil düzenlemeleri çıktıktan sonra hızlı bir
şekilde desteklerin devreye gireceğine dikkati çeken Yıl-
maz, özel sektör Ar-Ge harcamalarının artmasının önemine
işaret etti. Yılmaz, özel sektörün daha fazla Ar-Ge yapması
ile kamu, özel sektör ve üniversiteler arasındaki işbirliğinin
güçlendirilmesi kapsamında sevindirici gelişmeler yaşan-
dığını kaydetti.
Cevdet Yılmaz, savunma sanayiinin ülkelerin kendileri-
ne yeter hale gelmesi ve politikalarda daha farklı bir duruş
sergilemesi açısından kritik öneme sahip olduğunu ifade
etti. Savunma sanayiinde sağlanan ilerlemenin genel kal-
kınma süreçlerine yansımalarının da çok önemli olduğunu
vurgulayan Yılmaz, bilgi tabanlı bir ekonomi inşa etmek
için savunma sanayisinin geliştirilmesi gerektiğini belirtti.
Cevdet Yılmaz, temeli atılan ve açılışı yapılan merkezlerin
Türkiye’nin hedeflerine katkıda bulunacağını dile getirdi.
Işık, “TSK’nın İhtiyaç Duyduğu Hür Türlü
Malzemeyi Üretmemiz Gerekiyor”
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’dan sonra kürsüye ge-
len Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Türkiye’nin,
bölgesinin tartışılmaz en güçlü silahlı kuvvetlerine, dünya-
da da en güçlü bir kaç ordudan birine sahip olduğunu be-
lirterek, “Bu bizim en önemli övünç kaynaklarımızdan biri
ama Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ihtiyaç duyduğu her
türlü malzemenin, ekipmanın yerli olarak karşılanması da
kaçınılmaz bir ihtiyaç” dedi.
Türkiye’nin etrafındaki bölgenin, 1. Dünya Savaşı’nın ar-
dından en karışık dönemini yaşadığına işaret eden Işık, söz
konusu bölgedeki ülkelerin hemen hemen hepsinin ciddi
bir çatışmanın, sıkıntının içinde olduğunu ifade etti. Buna
karşın, Türkiye’nin bölgesinde “güvenli liman” olduğunu
vurgulayan Işık, şunları kaydetti: “Bu konumumuzun güç-
lendirilerek devam etmesinin en önemli ön şartı ve şu anda
bunun en önemli teminatı Türk Silahlı Kuvvetlerimiz. Tür-
kiye, bu denli güçlü bir silahlı kuvvetlere sahip olmasaydı,
Allah muhafaza, ülkemize yönelik pek çok tehdidin bugün
artarak devam ediyor olması kaçınılmazdı. Şu anda Türkiye,
bölgesinin tartışılmaz en güçlü silahlı kuvvetlerine, dünya-
da da en güçlü bir kaç ordudan birine sahip. Bu bizim en
önemli övünç kaynaklarımızdan biri ama TSK’nın ihtiyaç
duyduğu her türlü malzemenin, ekipmanın yerli olarak
karşılanması da kaçınılmaz bir ihtiyaç. Savunma sanayinde
dışa bağımlı kalırsanız, geleceğe güvenle bakmanız, hele
hele bu bölgede mümkün değil. Bu açıdan, mutlaka ama
mutlaka kendi silahınızın tüm güvenlik kodlarına sahip
olmak durumundasınız. Kendi silahınızı, kendi ihtiyacınızı,
mühimmatınızı kendinizin geliştirip üretmesi ve ona yüzde
100 sahip olması, kesinlikle hayati öneme sahip.”
“Savunma sanayiindeki yerlilik oranı yüzde 55’i
geçti”
İktidara geldikleri günlerde Türkiye’nin savunma sana-
yiindeki yerlilik oranının yüzde 24 olduğunu, 2007 yılında
ise yüzde 45’e çıktığını hatırlatan Işık, söz konusu oranın
günümüzde yüzde 55’i geçtiğini söyledi.
Türkiye’nin savunma sanayii alanında önemli gelişme
sağladığını ancak bunu yeterli görmediklerini dile getiren
Işık, hükümetin en önemli öncelikli alanlarından birinin,
savunma sanayiinde dışa bağımlılığı azaltmak olduğunu
ifade etti. Bakan Fikri Işık, söz konusu alanda çok önemli
projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, buraya yapılan
yatırımın, diğer sektörleri de geliştirdiğini ve istihdamı ar-
tırdığını bildirdi.
T Ü B İ T A K S A G E Ç e v r e s e l T e s t l e r M e r k e z i B i n a s ı T e m e l i A t ı l d ı
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...40
Powered by FlippingBook