TÜBİTAK Bülten / Sayı 159 - Mart 2015 - page 15

15
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
“Çip üretiminde en ekonomik teknoloji,
silisyum”
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
(TÜBİTAK) Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Başkanı
Bahadır Tunaboylu da dünyada çip üretiminde tercih
edilen silisyum, galyum nitrat ve galyum arsenitten ol-
mak üzere 3 hammadde bulunduğunu ancak en yaygın
kullanılanın silisyum olduğunu söyledi. Galyum nitratın
en çok LED lamba ve sensör çiplerinde kullanıldığını be-
lirten Tunaboylu, silisyumun ise bilgisayar, cep telefonu,
hafıza çipi, dedektör ve amplifikatörler (yükselteç) gibi
çok sayıda ürün çeşidinde kullanıldığını ifade etti.
Tunaboylu, bu alanda Malezya’nın da entegre devre,
paketleme ve elektronik endüstrisi bulunduğunu anlat-
tı. Silterra’nın da bu konuda dünyada önemli oyuncular-
dan olduğunu belirten Tunaboylu, “Silisyum, dünyada
çip üretiminde kullanılan en olgunlaşmış ve en ekono-
mik teknoloji. Dünyada üretilen çip, işlemci, hafıza ve ci-
hazların yüzde 90 gibi çok büyük bir çoğunluğu silisyum
tabanlı teknolojilerle üretiliyor. Türkiye de bu konuda
tasarımdan sonra aynı zamanda üretim konusunda da
adımlarını atmak istiyor” değerlendirmesinde bulundu.
Silterra ve MIMOS
Çip Fabrikası Silterra, 1995’te kuruldu. Dünyanın 15.
büyük silikon entegre devre üreticisi haline gelen Sil-
terra, 2001-2013 yılları arasında 2 milyar dolarlık ihracat
yaptı. Üretimin yüzde 99’unu ABD, Avrupa, Çin, Tayvan
ve Kore’ye ihraç eden fabrika, ilk defa 2001’de silikon
levha üretmeye başladı ve şu anda ayda 30 bin silikon
levha imal ediyor.
Bilgi İletişim Teknolojileri Ulusal Araştırma Merkezi
MIMOS ise 1984’te kuruldu. Enformasyon teknolojileri
üzerine çalışan MIMOS, Malezya’nın Milli Ar-Ge Merke-
zi olarak hizmet ediyor. Ülkelerindeki kurumların bilgi
güvenliği açıklarını tespit ederek o yönde üretim yapan
MIMOS, cihaz ve yazılım geliştiriyor.
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...40
Powered by FlippingBook