TÜBİTAK Bülten / Sayı 159 - Mart 2015 - page 9

9
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
öğretim üyemizin bir TÜBİTAK projesi olması lazım. TTO’la-
rın öyle bir hedefi olmalı” ifadelerini kullandı.
“Öğretim üyeleri ARBİS’e katılmalı”
Altunbaşak, toplam Ar-Ge içindeki ticarileşmeye yöne-
lik desteğin yüzde 2’den yüzde 10’a çıkarıldığını kaydetti.
Bilginin ticarileşmesine önem verdiklerini vurgulayan Al-
tunbaşak, bundan 20 yıl sonra Türkiye’nin lider üniver-
sitelerinin, bu alandaki lider okullardan oluşacağını dile
getirdi. Araştırmaya, girişimciliğe ve yeniliğe önem veren
üniversitelerin çok hızlı ilerleyeceğine işaret eden Altun-
başak, bu noktada örnek proje tekliflerinin çok önemli
olduğunu vurguladı. Altunbaşak, tüm öğretim üyelerinin
desteklerden haberdar olmaları için Araştırmacı Bilgi Siste-
mi’ne (ARBİS) katılmaları gerektiğini belirtti.
Konuşmaların ardından TÜBİTAK Başkanı Altunbaşak ile
14 üniversite rektörü, Teknoloji Transfer Ofislerinin Destek-
lenmesi Sözleşmesini imzaladı. Daha sonra toplu fotoğraf
çektirildi.
Desteklenmesine
Karar Verilen
Üniversiteler
Ankara Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Atılım Üniversitesi
Çankaya Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Gebze Teknik Üniversitesi
Kadir Has Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Okan Üniversitesi
Osmangazi Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
TOBB ETÜ Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...40
Powered by FlippingBook