TÜBİTAK Bülten / Sayı 159 - Mart 2015 - page 13

TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
13
Bugün temeli atılan ve açılışı yapılan test merkezlerine
de değinen Işık, Türkiye’nin geliştirdiği bir ürünün testleri-
ni de kendisinin yapmasının çok önemli olduğunu söyledi.
Bunun, önemli bir aşamayı gösterdiğine dikkati çeken Işık,
“Türkiye’nin yılda yaklaşık 1,5 milyar doları testlerden do-
layı yurt dışına gidiyor. Bu ve bunun gibi tesisler sayesinde
artık bu rakamlar yurt dışına gitmeyecek, kendi çalışanı-
mızla bu testleri yapmış olacağız” diye konuştu.
Çevresel Testler Merkezi 2016’da Tamamlanacak
TÜBİTAK SAGE Müdürü Erdal Çakmak da 6 bin metre-
kare iç kullanım alanına sahip Çevresel Testler Merkezinde,
düşük basınç, düşük ve yüksek sıcaklık, şok sıcaklık, yağ-
mur, don, buzlanma, nem, toz, sis ve tozlu atmosfer gibi
çevresel ve titreşimli testler yapılacağını söyledi. Çakmak,
projenin 2016 yılında tamamlanacağını belirtti.
Tahribatsız Test Merkezine ilişkin bilgi veren Çakmak,
merkezde ileri teknolojiye uygun X ışını görüntüleme sis-
temleri ile tamamlanmış ve yarı mamul ürünler üzerinde
tahribatsız muayene ve hassas ölçüm işlemleri yapılabile-
ceğini ifade etti.
Enerjik Malzemeler Tahribatsız Test Merkezi X-Işını Laboratuvarı’nın açılış hatırası olarak Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ve
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık fidan diktiler.
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...40
Powered by FlippingBook