TÜBİTAK Bülten / Sayı 144 - Aralık 2013 - page 51

51
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı
Angela Merkel’in görüşmeleri sonucunda, iki ülke arasında
bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında işbirliği potansiyelinin
yüksek olduğu görülerek, 2014 yılı “Türk-Alman Bilim Yılı”
olarak ilan edildi.
2014 Bilim Yılı’nda, belirlenen öncelikli alanlarda ortak
araştırma projeleri geliştirmeye yönelik olarak kamu kurum
ve kuruluşları ile üniversiteler tarafından yurtiçinde düzen-
lenecek ulusal ve uluslararası çalıştay, seminer ve toplantılar
desteklenecek.
Bu etkinliklerin desteklenmesi için TÜBİTAK-BİDEB tarafın-
dan “2223-D Yurtiçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Progra-
mı” çağrısı açıldı. Çağrı için son başvuru tarihi 20 Aralık 2013;
çağrı destek üst limiti 50 Bin TL olarak belirlendi.
2014, Türk-Alman Bilim Yılı İlan Edildi
Türkiye ile Kuveyt arasında “İşbirliği İçin Ortak Komite
(İOK) 1. Toplantısı” Kuveyt’te düzenlendi. Toplantı sonunda
kabul edilen “2013-2015 Türkiye-Kuveyt İşbirliği İçin Eylem
Bilim, Teknoloji ve Yenilik Alanında
Türkiye-Kuveyt İşbirliği
Ankara’da düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan 11. Dö-
nem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısından bilim,
teknoloji ve yenilik konularında işbirliği kararı çıktı. Kral Ab-
dulaziz Bilim ve Teknoloji Şehri (KACST) Uluslararası İşbirliği
Müdürlüğü Direktörü Mohammed Al-Badrani ile TÜBİTAK
yetkililerinin görüşmesi sonucunda bilim, teknoloji ve yeni-
lik alanında ikili işbirliği sürecinin başlatılması kararı alındı.
Suudi Arabistan ile Bilim, Teknoloji ve Yenilik
Köprüsü Kuruldu
Planı” ile TÜBİTAK ve Kuveyt Bilimsel Araştırma Enstitüsü
(KISR) arasında Bilim, Teknoloji ve Yenilik alanında ikili işbir-
liği süreci başlatıldı.
1...,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 52,53,54,55,56
Powered by FlippingBook