TÜBİTAK Bülten / Sayı 144 - Aralık 2013 - page 49

49
Türkiye ile Güney Kore arasında bilimsel ve
teknolojik araştırmalar ile ilgili görüşmeler
yapmak üzere ülkemizi ziyaret eden Güney
Kore Bilim ve Teknoloji Bakanlığı yetkileri, TÜ-
BİTAK Marmara Araştırma Merkezi’ni (MAM)
ziyaret etti. MAM Başkanı Prof. Dr. Murat Ay-
dın tarafından karşılanan heyete, MAM Başkan
Yardımcısı Dr. Mehmet Toptaş ve Bilişim ve Bil-
gi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merke-
zi (BİLGEM) Başkan Yardımcısı Dr. Murat Bakır
tarafından her iki Merkezde yapılan çalışmalar
ile ilgili detaylı bilgi verilerek, iki ülke arasında
oluşturulabilecek olası işbirliği fırsatları görü-
şüldü.
TÜBİTAK Gebze’de Güney Koreli Heyet
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ve Altaylar
Medikal firması arasında, TEYDEB 1505 Üniversite-
Sanayi İşbirliği Destek Programı kapsamında işbirli-
ği sözleşmesi imzalandı.
Proje kapsamında TÜBİTAK MAM tarafından ge-
liştirilecek olan yeni nesil ürün Altaylar Medikal fir-
ması tarafından üretilecek ve ticarileştirme süreci ile
ürünlerin satışı üzerinden TÜBİTAK MAM’a lisans be-
deli ödenecek. Cerrahi operasyonlarda kullanılmak
üzere yeni nesil kompozit ve biyobozunur malze-
melerin ülkemizde yerli olarak üretilmesi öngörülen
proje ile ülkemizin bu alanda üretici konuma geti-
rilmesi ve dünyada ilk defa özgün yapıda geliştiril-
mesi hedeflenen ürünler alanda prestij kazanılması
hedefleniyor. Proje, medikal pazarın büyüklüğüyle
orantılı olarak rekabetin de gün geçtikçe arttığı gü-
nümüzde, ülkemizin de biyomalzeme pazarında yer
alabilmesi için oldukça önemli.
TÜBİTAK MAM’ın İlk İşbirliği Anlaşması
Medikal Alanında
1...,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 50,51,52,53,54,55,56
Powered by FlippingBook