TÜBİTAK Bülten / Sayı 144 - Aralık 2013 - page 54

54
1880’lerde yaklaşık 300 ppm (milyonda bir birim) seviye-
sinde olan atmosferdeki karbondioksit miktarı yüzyılın so-
nunda 370 ppm’ye ulaşırken 20. yüzyılda küresel ortalama
sıcaklık 0,74°C arttı. Özellikle 1970’lerden itibaren ivmelen-
meye
başlayan sera gazlarının seviyesindeki değişim, o dönem-
de küresel ortalama sıcaklıkla benzer bir eğilim gösteriyor.
Küresel Isınmadaki Duraklama
Kısa Bir Mola mı?
Yoksa Sürecin Sonuna mı Geldik?
Geçen Mayıs ayında Hawaii Mauna Loa’da günlük ortala-
ma karbondioksit miktarının 400 ppm seviyesine ulaşma-
sıyla önemli bir eşik aşılmış olmasına rağmen, 21. yüzyılın
başından beri küresel ortalama sıcaklığın yatay bir seyir iz-
lemesi, küresel ısınmaya insan kaynaklı etkinliklerin neden
olduğuna dair yaygın görüş konusunda bazı şüphelerin
oluşmasına neden oluyor.
Bilimve Teknik Dergisinde Bu Ay...
1...,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 55,56
Powered by FlippingBook