TÜBİTAK Bülten / Sayı 144 - Aralık 2013 - page 52

52
Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde görev yapan BÜREM’de
yarı zamanlı öğretim görevlisi ve süpervizör olarak çalışan
uzman psikolog Leyla Navaro’nun katılımıyla “Aile İçi ve
Yakın İlişkilerde Verimli İletişim Yolları” semineri gerçek-
leştirildi. Geniş bir okuyucu kitlesine olaşan "Beni Duyuyor
Musun?" kitabının bir özeti niteliğini taşıyan seminerde TÜ-
BİTAK çalışanlarıyla buluşan Navaro, iletişime dair önemli
notlara değindi. “Ben dili” ile konuşma ve çatışmaları çözüm-
leme, dinleme yetisini geliştirerek empati kurabilme ve ihti-
yaçları en iyi şekilde karşı tarafa aktarabilme gibi konuların
ele alındığı seminerde Leyla Navaro’ya teşekkür plaketini İç
Kontrol Müdürü Mesut Karaca takdim etti.
Aile İçi ve Yakın İlişkilerde Verimli İletişim Yolları Anlatıldı
Çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanı Benal Saraçoğlu Yardım-
cı ile 3. Anne Baba Atölyesi programı gerçekleştirildi. Okul
öncesi çağı (3-6 yaş) çocuklarının genel gelişimsel özellikle-
rinin, iletişim becerilerinin, gelişim sürecindeki kırmızı bay-
rakların, bu yaş grubu çocukların sosyalleşme süreçlerinde
ortaya çıkan durumların paylaşıldığı, çocukların gelişimlerini
destekleyici yaklaşımlar ile ebeveyn beklentilerinin tartışıl-
dığı toplantı oldukça verimli geçti. Benal Saraçoğlu Yardım-
cı’ya teşekkür plaketini İdari ve Sosyal İşler Müdürü Bekir
Şimşek takdim etti.
VAHA Kişisel Gelişim Merkezi gönüllü eğitmenleri ile İdari
ve Sosyal İşler Müdürlüğü ortak çalışmasıyla “NLP Teknik-
leriyle Anlayarak Hızlı Okuma Eğitimi” projesi hayata geçi-
rildi. 40 personelin katılımıyla haftada üç gün toplam 40
saat olarak düzenlenen eğitimi “Hafıza Teknikleri ve Zihin
Haritalamaları” eğitimi takip edecek. Valit Aslankol ve Hani-
fe Sadik Üstündağ’ın verdiği eğitimde katılımcıların okuma
hızlarında ilk haftalar itibariyle artış görüldü. Hızlı okumayı
NLP teknikleri ile birleştiren eğitim modelleri ile başarıyı ar-
tırdıklarını belirten eğitmenler, okuma hızıyla birlikte anlama
oranlarındaki artışın da gözlenmesi gereği üzerinde durdu-
lar. Eğitim sonunda MEB onaylı “Hızlı Okuma Eğitimi Katılım
Sertifikası” verilecek.
Hızlı Okuma Eğitimi Projesi Hayata Geçirildi
Pedagog Benal Saraçoğlu Yardımcı ile Anne Baba Atölyesi
1...,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51 53,54,55,56
Powered by FlippingBook