Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
EYLÜL 2013
45
Cinsiyet ayrımcılığının devam etmesine yol açan en önemli şeyler-
den biri kadınların kendi kendilerine engel olması fakat bunu fark etme-
mesi, yani dolaylı olarak kendilerine negatif ayrımcılık yapması. Örneğin
bilim kadınları arzu ettiklerinden daha az sayıda çocuk sahibi oluyor,
istedikleri sayıda çocuğa sahip olduklarında ise omuzlarına binen aşırı
iş yükünü olağan bir durummuş gibi kabul ediyor. Üstü kapalı cinsiyet
ayrımcılığına, örneğin çocuk sayısının kadın bilim insanlarının akademik
kariyerleriyle ilgili kararlarında etkili olmasına son vermenin ilk adımı
toplumda farkındalık yaratmak.
Kadın Bilimden, Bilim Kadından
Mahrum Kalıyor
1...,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 46,47,48