44
Fabrika otomasyon sistemleri günümüz endüstrisinin
gözbebeği. Bu sistemlerin önemli bir parçası olan endüstri-
yel robotların hayatımıza girişiyle üretimde yeni bir çağa da
girilmiş oldu. Böylece otomatize edilmiş üretim teknolojisi
de fabrikalarda köklü değişiklikleri beraberinde getirdi. Peki
endüstriyel robotların günlük hayattaki etkileri neler? Son
hız gelişmeye devam eden robotların kullanımıyla üretim
teknolojisinin gelecekte ulaşacağı noktayı bugünden tah-
min etmek mümkün mü?
Endüstriyel Robotların Yükselişi
BilimTeknik
Dergisinde
Bu Ay...
1...,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 45,46,47,48