46
Giderek artan yakıt ihtiyacımızı karşılamak için önümüzde duran
seçeneklerin artıları ve eksileriyle tartışıldığı Dünya Enerji Sorunları
dizisinin her bir kitabı farklı bir enerji kaynağını ele alıyor ve“Var olan
enerji kaynaklarımızı daha uzun süre kullanmanın bir yolu var mı?”
sorusuna yanıt arıyor.
Dünya Enerji Sorunları
TÜBİTAK YAYIN
1...,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 47,48