Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu
TEMMUZ 2013
13
Türk firmalarının programa aktif katılımı için çalışmalar yü-
rüterek, programa üye ülkeler arasında dahil olduğumuz
proje sayısına göre ilk 10’a girmeyi hedeflemiştik. Büyük bir
sıçrama ile Almanya, Fransa ve İspanya’dan sonra 48 projeyle
4. olduk. 2007 yılında 28, 2012 yılında ise 11. sıradaydık. Şu
an Türkiye için programın “Parlayan Yıldızı” deniyor.”
2010-2012 yılları arasında 120 Türk firması 42 projede yer
alarak 50 milyon avroluk proje hacmine erişim sağladığının
altını çizen Okan Kara, şöyle konuştu: “Üstelik bu firmaların
yarıdan fazlası KOBİ. Uluslararası teknolojik ortaklıklar kur-
mada KOBİ’lerimizi büyük ölçekli firmalarımız ve üniversite-
lerimiz takip ediyor. Alanlara bakacak olursak, son yıllarda
büyük bir atılım gösterdiğimiz bilgi ve iletişim teknolojileri
alanı EUREKA programı kapsamında da öne çıkıyor. Bu alanı
imalat, çevre ve biyoteknoloji izliyor.”
1'e 10 katma değer yaratıyor
Programın Türkiye ayağının koordinasyonundan TÜBİ-
TAK’ın sorumlu olduğunu belirten Okan Kara, Kurumun dü-
zenlediği uluslararası proje pazarı etkinlikleri, bilgi günleri
ve Türk firmalara proje önerisi geliştirilmesinde verilen des-
tek ile programa dahil olan Türk firmalarının sayısının artırıl-
masının hedeflendiğini söyledi. Programın önemini, 2012 yı-
lında yapılan bir analizle ifade eden EUREKA Yönetim Kurulu
Başkanı Kara, bir EUREKA projesine yapılan 1 milyon avroluk
kamu finansal desteğinin, ortalama 10 milyon avro katma
değer sağladığını, programın yüksek teknoloji yarışında yer
almak isteyen firmalarımız için önemli teknoloji transferi ve
uluslararası ortaklık fırsatları sunduğunu belirtti.
Programın Ar-Ge gündemini
Türkiye belirledi
Türkiye dönem başkanlığı sürecinde EUREKA Progra-
mı'nın Ar-Ge gündeminin, Türkiye başkanlığında belirlendi-
ğini ve programın stratejisine yön verildiğini belirten Kara,
dönem başkanlığının ülkemiz sanayisi ve KOBİ’lerimiz adına
bir fırsata dönüştürülmesi hedefiyle yola çıkıldığını vurgu-
ladı. Okan Kara ayrıca, hazırlanan yıllık çalışma planı kapsa-
mında birçok uluslararası etkinlik düzenlendiğini böylelikle
hem Türk firmalarının programa dair hem de programa üye
ülkelerin Türk sanayisinin Ar-Ge kabiliyetleri ve potansiyeli-
ne dair farkındalıklarının artığını söyledi.
EUREKA programı nedir?
Pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreç-
lerin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge projelerinin desteklendi-
ği uluslararası işbirliği platformu EUREKA Programı, teknoloji
şirketlerinin kurdukları kümeler ile ilgili sektördeki şirketleri
bir araya getirerek, uzun vadeli stratejik işbirliklerinin des-
teklenmesini sağlıyor.
27 yıllık geçmişe sahip program kapsamında bugüne ka-
dar 4000’i aşkın proje ile 30 milyar avro’ya yakın Ar-Ge hac-
mi oluşturuldu. 42 ülkenin önemli sanayi kuruluşlarının yer
aldığı programda, KOBİ’lerin de katılım oranı önemli ölçüde
artış göstererek toplam katılımın % 50’sine ulaştı.
Programın özel teknoloji alanlarına odaklanan kümele-
rin yönetiminde aralarında Turkcell Teknoloji, Türk Telekom
ve Tüpraş’ın da yer aldığı birçok önemli Türk şirket yer alıyor.
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...50