12
42 ülkenin sanayi kuruluşlarının
ortak teknolojiler geliştirdiği EUREKA
programının dönem başkanlığını ,
2012 Temmuz ayından bu yana yürüten
Türkiye, önemli başarılarla tamamladığı
dönem başkanlığını Norveç’e devrediyor.
Konu hakkında açıklama yapan EUREKA Yönetim Ku-
rulu Başkanı Okan Kara, EUREKA programının pazar odaklı
ve kısa sürede ticarileşebilecek yüksek teknolojili ürünlerin,
şirketlerce oluşturulan uluslarası startejik ortaklıklarla des-
tekleyen kritik bir platform olduğunu belirterek, Türkiye’nin
programın kurulduğu 1985 yılından itibaren programda yer
aldığına değindi. 2006 yılına kadar programda aktif olarak
Türkiye, EUREKA
Dönem
Başkanlığı’nı Norveç’e Devrediyor
yer almayan Türkiye, son yıllarda hem dahil olduğu proje sa-
yısındaki artış hem de projeler kapsamında Türk firmalarının
geliştirdiği kritik teknolojiler ile adından söz ettiriyor.
EUREKA üyesi 42 ülke arasında
11. sıradan 4. sıraya yükseldik
Dünyanın her yerinden, farklı ölçekteki firmanın, “küresel
işbölümü ve işbirliğinden nasıl daha fazla faydalanabiliriz”e
kafa yorması gerektiğini vurgulayan Kara, EUREKA progra-
mının tam da bu noktada, yüksek teknolojili ürünler özelin-
de global işbirlikleri geliştirmede önem kazandığını belirtti.
EUREKA Yönetim Kurulu Başkanı Kara şöyle devam etti: “Tür-
kiye olarak EUREKA Dönem Başkanlığını devraldığımızda
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...50