5
Anagündemi ‘enerji’ olanBilim
veTeknoloji YüksekKurulu’nun
(BTYK) 26. toplantısı Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan
başkanlığında yapıldı.
rli Enerji için Önemli Kararlar
T
ürkiye’de bilim politikalarının oluşturulmasında en yüksek ka-
rar organı olan BTYK, Gölbaşı’nda bulunan Vali Galip Demirel
Ankara Vilayetler Evi’nde 26. kez toplandı. Başbakan Erdoğan'ın
açılış konuşması ile başlayan toplantıya başbakan yardımcıları,
bakanlar, bakan yardımcıları, müsteşarlar ve enerji alanıyla ilgili
kamu kurumlarının yöneticileri katıldı. Kurul toplantısına 17'inci
defa başkanlık etmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Baş-
bakan Erdoğan, alınan kararların hayata geçirilmesi için büyük
gayret ve hassasiyet içinde çalışan herkese teşekkür etti. Her
zaman olduğu gibi bilim ve teknolojiyi gündemlerinin en üst
sırasında tuttuklarını açıklayan Erdoğan, “Güncel gelişmelerin
hararetine kendimizi kaptırıp, bilim ve teknolojiyi asla ihmal et-
medik, etmiyoruz. Çünkü bizim, Türkiye'nin geleceği için büyük
hedeflerimiz, büyük projelerimiz var. 2023 hedeflerimize ancak
bilim ve teknoloji konusundaki çalışmaları kararlılıkla yürüterek
ulaşacağımızı biliyoruz" diye konuştu.
Dönem
Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu
TEMMUZ 2013
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...50