8
BTYK kararlarını Bakan
Ergün açıkladı
Toplantıdan bir gün sonra alınan kararları açıklayan Bi-
lim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, termik, hidro-
elektrik, rüzgar ve güneş enerjisinde 5 yılda yerli teknoloji-
ye geçileceğini, Türkiye’nin 2023’e kadar enerjiye yapacağı
yaklaşık 130 milyar dolarlık yatırımın, yüzde 80’inin yerli
teknolojiler kullanılarak gerçekleştirilmesini hedeflediklerini
bildirdi.
Toplantıda öncelikli olarak enerji alanını ele aldıklarını
belirten Ergün, bu konunun hem büyümeyle yakın ilişkisi
hem de ekonomik ve stratejik boyutu ile çok önemli bir alan
olduğunu ifade etti. 2012 yılında cari açığın yüzde 71'inin
enerji ithalatından kaynaklandığını açıklayan Ergün, “Cari
açığımızı azaltma hedefimiz, enerjide dışa bağımlılığımızı
azaltacak adımlarla doğrudan bağlantılıdır. Bu adımlar da
temelde enerji alanında yapılacak Ar-Ge ve yeniliğe dayanı-
yor. 2023 yılına dair hedeflerimizi, Türkiye’nin yeni ihtiyaçla-
rını düşündüğümüzde, enerji talebinin de çok hızlı bir şekil-
de artacağını öngörmek işten bile değildir." dedi.
Ergün, OECD verilerinin ilerleyen süreçte Türkiye'nin
enerji ihtiyacının Çin, Hindistan ve ABD gibi ülkelerden bile
hızlı artacağına işaret ettiğini belirtti. Türkiye'nin enerji ih-
tiyacını karşılamak için geçen yıl 60 milyar dolar harcama
yaptığını belirten Ergün, bu rakamın 2023 yılında 106 mil-
yar dolar seviyesine çıkmasının beklendiğini kaydetti. Bu
paranın çoğunun, Türkiye'de mevcut olmayan fakat enerji
ihtiyacının büyük bir kısmını sağlayan kaynakların teminine
harcandığına dikkat çeken Ergün, bu nedenle Türkiye'nin
enerji ihtiyaçlarını karşılama noktasında alternatif yöntem
arayışları ön plana çıkması gerektiğinin altını çizdi.
Yerli enerji kaynaklarını kullanmak ve bu teknolojilere
yönelik üretimi geliştirmek adına, geçmiş aylarda TÜBİTAK
ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında önemli bir
protokol imzalandığını hatırlatan Ergün, bu protokol kapsa-
mında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Enerji Enstitüsü
bünyesinde çok kritik projeler başlattıklarını ifade etti.
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nda alınan kararların
enerji sektörü açısından çok önemli sonuçlar doğuracağını
ifade eden Bakan Ergün, sözlerini şöyle tamamladı: “Şurası
çok önemli; rtık Türkiye, gelecekte ortaya çıkacak sorunları-
na şimdiden çözüm üretmeye çalışan proaktif bir kimlik ka-
zanmıştır. Bu sorunların çözüm adresi olarak da bilim ve tek-
noloji politikalarını, üniversiteleri, bilim insanlarını merkeze
yerleştirmiştir. Dünkü toplantımızda alınan bu kararların
orta ve uzun vadede çok iyi sonuçlar vereceğine inancımız
tamdır.”
Toplantıda enerjiyle ilgili 7 yeni karar alındı. Alınan yeni
kararların yanında; BTYK’nın 22. toplantısında alınan 2005/3
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...50