14
Siber Güvenlik Kurulu’nun ikinci
toplantısı Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım
başkanlığında toplandı. Toplantıya
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel
Altunbaşak da katıldı.
B
akan Yıldırım, bakanlık toplantı salonunda gerçekleşti-
rilen toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Kurulun
her 6 ayda bir toplanarak gündemdeki olayları değerlendir-
diğini ve yeni kararlar aldığını söyledi.
Siber Güvenlik Kurulu’nun ilk toplantısında kamu güven-
lik ağı oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılması, Türkiye
içinde internet değişim noktalarının oluşturulması ve Siber
Olaylara Müdahale Sistemi'nin kurulması kararlarının alındı-
ğını açıklayan Yıldırım, bu üç önemli kararın toplantının ana
konusu olduğunu belirtti.
S
İlk toplantıda Siber Güvenlik Strateji ve Eylem Planı'nın
kabul edildiğini hatırlatan Bakan Yıldırım, bu strateji ve ey-
lem planının Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gir-
diğini kaydetti. Geçen altı aylık süre içerisinde Ulusal Siber
Olaylara Müdahale Merkezi'nin (USOM) kurulduğunu belir-
ten Yıldırım, 15 Mayıs itibarıyla USOM’un faaliyet gösterme-
ye başladığını bildirdi.
iber Güvenlik Kurulu
İkinci Kez Toplandı
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...50