16
TÜBİTAK, üniversite öğrencilerinin
ücretsiz kullanımına sunulması için
Türkçe akademik e-Kitap ile videolardan
oluşan e-Ders içerikleri hazırlatacak.
Toplam 31 dersi kapsayan dijital eğitim
içeriği hazırlayacak olanlara TÜBİTAK
tarafından 120 bin liraya kadar destek
verilecek.
Üniversitelerde Türkçe akademik kaynak eksikliğinin gi-
derilmesi, modern araçlarla zenginleştirilen ders materyalle-
rinin tüm öğrencilerin erişimine sunulması ve lisans eğitimi
kalitesinin artırılmasına destek amacıyla TÜBİTAK tarafından
iki farklı çağrı programı başlatıldı. TÜBİTAK Bilim ve Toplum
Daire Başkanlığı Kitaplar Müdürlüğü’nün açtığı “5001-Aka-
demik e-Kitap” ve “5002-Akademik e-Ders” çağrıları ile e-Ki-
tap ve e-Ders içerikleri hazırlanacak.
Çağrı programları ile üniversitelerde okutulan derslere
yönelik Türkçe kaynaklar artırılacak ve ders materyali havu-
zu oluşturulacak. Aynı zamanda akademisyenlerin Türkçe
eser yazmaları teşvik edilecek. Böylece zengin içeriğe sahip
akademik kaynakların çeşit ve niteliği artırılacak. TÜBİTAK’ın
başlattığı program sonunda ortaya çıkacak ders malzeme-
leri çevrimiçi olarak tüm öğrencilerin erişimine açılacak ve
ücretsiz kullanılabilecek. Hazırlanacak eserlerden aynı za-
manda öğretim elemanları da yararlanabilecek.
TÜBİTAK’tan Akademik Derslere
Yönelik Dijital Eğitim Desteği
Detaylı bilgi için:
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...50