9
no.lu Ek Karar “Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans
Göstergeleri” ile 13. toplantıda alınan 2006/101 no.lu Karar
“Ulusal Yenilik Sistemi Performans Göstergeleri” kapsamın-
daki çalışmalar tamamlanarak sonuçlandırıldı. Yenilenen
“Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Sistemi Performans Gös-
tergeleri” setinin 2005/3 no.lu karar altında raporlanmasına
karar verildi.
Toplantıya 2 Başbakan Yardımcısı
ve 11 Bakan katıldı
Başbakan Erdoğan’ın açılış konuşması ile başlayan top-
lantıya Başbakan Yardımcıları Ali Babacan, Bekir Bozdağ, Bi-
lim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr.
Nabi Avcı, Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, Adalet
Bakanı Sadullah Ergin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Faruk Çelik, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Bi-
nali Yıldırım, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Mehmet
Mehdi Eker, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Maliye
Bakanı Mehmet Şimşek, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr.
Veysel Eroğlu, bazı bakan yardımcıları, müsteşarlar, TÜBİTAK
Bilim Kurulu üyeleri ve enerji alanıyla ilgili kamu kurumları-
nın yöneticileri katıldı.
BTYK’nın 26. toplantısında
alınan kararlar
Yerli Termik Santral Tasarım ve İmalat Kabiliyetinin
Geliştirilmesi (MİLTES) [2013/201]
Hidroelektrik Enerjisi Teknolojilerinin Geliştirilmesi
(MİLHES) [2013/202]
Rüzgâr Enerjisi Santrali Teknolojilerinin Geliştiril-
mesi (MİLRES) [2013/203]
Güneş Enerjisi Teknolojilerinin Ülkemize Kazandırıl-
ması (MİLGES) [2013/204]
Termik Santral Baca Gazı Arıtma Teknolojilerinde
Yerli Tasarım ve İmalat Kabiliyetinin Geliştirilmesi (MİLKAS)
[2013/205]
Kömür Gazlaştırma ve Sıvı Yakıt Üretimi Teknolojile-
rinin Geliştirilmesi [2013/206]
Enerji
Verimliliğinin
Artırılması
Çalışmaları
[2013/207]
Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu
TEMMUZ 2013
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...50