Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu
TEMMUZ 2013
15
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat
Ergün başkanlığındaki bir heyet, bilimsel
alanda işbirliği olanaklarının artırılması
amacıyla İngiltere’ye bir ziyaret
gerçekleştirdi. Heyette TÜBİTAK Başkanı
Prof. Dr. Yücel Altunbaşak da yer aldı.
Oxford Üniversitesi, Oxford Girişimcilik ve İnovasyon
Merkezi, Tech City gibi kuruluşlara gerçekleştirilen ziyaret
kapsamında, İngiltere İş Yenilik ve Yetenekler Bakanı Vin-
ce Cable, Birleşik Krallık Üniversiteler Başkanı Eric Thomas,
Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası ve British Council yetkili-
leri ile görüşüldü.
İngiltere ve Türkiye arasında bilgi ortaklığının mevcut
durumu, İngiltere ile kurumlar arası düzeyde bilim ve tekno-
loji alanında işbirliği fırsatları, iki ülkedeki üniversite-sanayi
destekleri, KOBİ’ler, teknoloji geliştirme bölgeleri ve Ar-Ge
merkezlerine yönelik destekler, araştırma ve yenilikte iki ül-
kenin durumu hakkında paylaşımlar yapıldı.
İngiltere’de gerçekleştirilen ziyaretin, Türk araştırmacıla-
rın İngiltere ile işbirliği imkânlarının artırılmasına ve Türki-
ye’nin son dönemde hız kazanan bilim diplomasisi faaliyet-
lerine katkı sağlaması öngörülüyor.
İngiltere’ye Bilimsel İşbirliği Ziyareti
Gerçekleştirildi
Bakan Ergün İngiltere İş, Yenilik ve
Yetenekler Bakanı ile görüştü
Bakan Ergün, Londra'daki temasları kapsamında, İngilte-
re İş, Yenilik ve Yetenekler Bakanı Vince Cable ile de görüştü.
Görüşmede, Türkiye ile İngiltere arasında bilimsel ve tek-
nolojik alanda hangi işbirliklerinin yapılabileceği konusu-
nun ele alındığını ifade eden Ergün, işbirliği alanları arasında
enerji, ilaç sektörü ve üniversiteler arası çalışmalar bulundu-
ğunu kaydetti. Ergün, girişimcilik ve yenilikçilik konusunda
yapılacak çalışmaların da masaya yatırıldığını bildirdi.
Bilim Bakanı Willets ve Üniversiteler
Başkanı Thomas ile bir araya geldi
Bakan Ergün başkanlığındaki heyet, ziyareti kapsamın-
da British Council tarafından düzenlenen yemekte İngilte-
re Üniversiteler ve Bilim Bakanı David Willets ve üniversite
rektörleri ile de bir araya gelerek, üniversite-sanayi işbirliği
konusunu değerlendirdi. Ergün'ün, Üniversiteler Başkanı
Eric Thomas ile görüşmesinde ise iki ülke üniversiteleri ara-
sındaki işbirliği alanlarının ele alındığı belirtildi.
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...50