18
ifade ederek, “İlaç pazarında dünyada 16, Avrupa’da 6. sırada
bulunan ülkemizin ilaç ihracı ve biyoteknoloji buluşlarından
aldığı pay ne yazık ki çok düşük. Bu durumu değiştirmek ve
biyoteknolojide söz sahibi ülke konumuna gelmek için TÜ-
BİTAK’ın öncülüğünde gerçekleştirilen medikal teknoloji yol
haritasının faydalı sonuçlar getireceğine inanıyorum” ifade-
sini kullandı.
Türkiye’de ilaç ve sağlıktaki dış ticaret açığının yüksekliği-
ne işaret eden Müezzinoğlu, “Bu açığımızı kapatmak ve yerli
biyoteknoloji üretiminde arzu ettiğimiz noktaya gelebilmek
için kanser dahil birçok biyoteknolojiyi gerektiren ilacı ve
cihazı ülkemizde üretmek için çalışmaları hızla artırmamız
gerekiyor” şeklinde konuştu.
Prof. Altunbaşak: Medikal
Biyoteknoloji’de 5 alana odaklandık
Konferansta “Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekseninde Sağlık
Alanı ve Güncel Gelişmeler” başlıklı bir sunum yapan TÜBİ-
TAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak, küresel olarak son
dönemlerde yaşam bilimleri, enerji, nanoteknoloji ve bilişim
teknolojileri olmak üzere 4 başlığın gündeme geldiğini, ya-
şam bilimlerinin de bu alanlardan sıyrılarak bir adım daha
ileriye çıktığını vurguladı.
Sunumunda kök hücreler konusuna da değinen Altun-
başak, artık istenilen bir organın kök hücrelerden üretilebil-
diğini, ilk çalışması 3 milyar dolara mal olan genetik dizilimin
de teknolojideki gelişmelerle birlikte 1 dolarlara kadar ge-
rileyeceğini söyledi. Altunbaşak, sağlık alanında kişiye özel
tedavi ve cihazların çıktığını anımsatarak, yeni nesil ilaçların
da artık deneme yanılma yoluyla değil bilgisayar ortamında
üretildiği bilgisini verdi.
TÜBİTAK Başkanı Altunbaşak, yaptıkları ihtiyaç ve fizibi-
lite analizleri, stratejik araştırmalar ile dünyadaki eğilimlere
bakıldığında ilaç, aşı, tıbbi tanı kitleri, biyomalzeme, biyo-
medikal ekipmanlarını odaklanılması gereken 5 alan olarak
belirlediklerini dile getirdi.
Medikal Biyoteknoloji alanında
hedefler belirlendi
TÜBİTAK’ta düzenlenen Medikal Biyoteknoloji Konferan-
sında aşı, biyomalzeme, biyomedikal, ilaç ve tıbbi tanı konu-
larında hedefler ele alındı.
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...52