Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu
HAZİRAN 2013
25
“10 Farklı Isıl Pilleri Geliştiren Birkaç
Ülkeden Biriyiz”
Büyük nitelikli askeri teknolojilerin de ticarileşmeyi bek-
lediğini kaydeden Bakan Ergün, TÜBİTAK’ın ısıl pil ürettiğine
dikkat çekti. Ergün, “Ani yüksek enerji verebilen ve bir torpi-
donun hedefine varana kadar elektriğini sağlayan, içindeki
elektronik mekanizmaların çalışmasını sağlayan yüksek ve-
rimlilikte piller bunlar. TÜBİTAK SAGE bu pillerden 10 farklı
amaçta kullanılacak pillerin tasarımını ve üretimini yaptı.
Dünyada bunu üretilebilen birkaç ülkeden birisiyiz. Ama biz
de küçük çaplı üretim yapıyoruz. Şimdi bunların güvenlik
sertifikalı firmalar tarafından üretilerek ticarileşmesi gereki-
yor. TÜBİTAK, artık teknolojinin ticarileşmesi konusuna daha
çok ağırlık veriyor. Bu tür projeleri ve üniversite-sanayi işbir-
liği projelerini daha çok destekliyor. Bu modelle hareket edi-
yor. Tüm kurumlarımız ve özel sektörün katkısıyla harekete
geçebilirsek ülkemiz adına çok önemli bir sıçrama yaparız”
şeklinde konuştu.
TÜBİTAK’ın Geliştirdiği Yerli Yol
Çizgi Boyasını KOBİ’ler
Ticarileştirecek
TÜBİTAK, Karayolları Genel Müdürlüğü ile yaptığı yol çiz-
gi çalışmasını hatırlatan Bakan Ergün, geliştirilen yerli yol çiz-
gisinin çevreci ve uzun ömürlü olduğuna dikkat çekti. Ergün,
Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yıllık ortalama 20 bin ton
boya için 65 milyon lira harcadığını belirterek, “Bu boyanın
tamamını ithal ediyoruz. Bunun önüne geçmek için TÜBİTAK
yerli, çevreci ve uzun ömürlü yol çizgi boyası geliştirdi. Pilot
uygulamaları gayet başarılı oldu. Bunun da anlamı kısa süre
sonra Türkiye’nin bu boyaları ithal etmeyecek. Ancak başka
ülkelerin de kara yolları var, başka ülkelerin de ihtiyacı var.
Yani bu ürüne rahatlıkla pazar bulabiliriz. Çünkü mevcutla-
rından her yönden üstün. Şimdi bunu özel sektörde küçük
veya orta ölçekli bir firma alıp üretebilir ve ticarileştirebilir.
İşte yakın zamanda bunları yapacağız” dedi.
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...52