Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu
HAZİRAN 2013
21
düf değildir. İşte Facebook, Twitter böyle firmalardır. Biz de
gençlerimize o ülkelerdeki imkanları sunabildiğimiz takdir-
de bizim gençlerimizin de çok daha büyük işleri başarabi-
leceklerini görüyoruz, buna inanıyoruz" dedi. Bütçeden en
büyük payı eğitime ayırdıklarına dikkati çeken Bakan Ergün,
bilgi çağında bilgiyi üreten, bilgiye
ulaşan, bilgiyi teknolojiye dönüştü-
ren toplumların bir üst lige çıktığını
belirtti. Bilim ve teknolojide atılacak
her adımın Türkiye’yi başka alanlar-
da 10 adım, 100 adım ilerleteceğini
kaydetti.
Türkiye'nin 10 yıl önce borç
alarak ayakta durmaya çalışan bir
ülke olduğunu ifade eden Ergün,
bu borçla bilime, gençlere gereken
imkanın ayrılamadığını ancak Tür-
kiye'nin artık eskisi gibi olmadığını
söyledi. Gençlere daha fazla imkan
sunulduğunu ve bu imkanların da
artacağını vurgulayan Ergün, "Artık
bilim insanlarına, araştırmacıları-
na, mucitlerine destek olan, onlara
daha fazla sahip çıkan bir Türkiye
var" dedi.
“100 bin TL hibe,
istersen batır”
Ergün, Bakanlık olarak gençleri
sadece bilim insanı olarak değil, gi-
rişimci olarak da görmek istedikle-
rine dikkati çekerek, şöyle konuştu:
"Fikirlerini ticarileştirmek isteyen,
bunun için şirket kurmak isteyen
arkadaşlarımıza biz hemen, 'Şirke-
tini kur, 100 bin lira hibe senin' di-
yoruz. Kredi değil bu, hibe. İstersen
de batır, hiç önemli değil. Batır de-
mek kolay mı- Kolay. Bunlar kafası
çalışan adamlar, proje üreten adamlar. Bunlar bizim 100 bin
liramızı batırsınlar. Kafası çalışmayan bir sürü adam milyon-
larımızı batırdı da ne oldu- Kafası çalışan adamlar 100 bin li-
rayı batırsa ne olur-Batırmıyorlar da zaten. Biz son 4 yıldır bu
programı çok iyi bir şekilde uyguluyoruz. Bugüne kadar da
bin 200'e yakın arkadaşımız şirketlerini kurdular ve devam
ettiriyorlar. İkinci aşamada, projelerini biraz daha geliştirdik-
lerinde 100 bin liranın üstüne 550 bin liralık bir destek daha
veriyoruz. Sonra yurt dışına gönderip, tecrübelerini artırmak
için bunları da finanse ediyoruz.
Göreceksiniz ki bunların içinde çok
büyük projeler çıkacak."
“Başvuru sayıları
yüzde 35 arttı”
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yü-
cel Altunbaşak ise, yarışmaların bu
sene 44.’sünü düzenlediklerini, TÜ-
BİTAK'ın yaşının 50 olduğu göz önü-
ne alındığında kurumun yarışmala-
ra verdiği önemin anlaşılabileceğini
söyledi. Altunbaşak, yarışmaların
TÜBİTAK'ın kurulduktan sonra ilk
başlattığı projelerden biri olduğu-
nu vurgulayarak, "Yarışmalar 1969
yılında başlamış ve biyoloji ve fizik
olmak üzere sadece 2 alanda baş-
vuru alınmış. Bu yıl 10 alanda baş-
vuru alıyoruz. Başvuru sayıları her
sene ortalama yüzde 10 artarken,
bu sene yüzde 35 arttı. Önümüz-
deki senelerde de benzer artışı gö-
rürsek gelecek sene 10 bin proje ile
sizlerin huzurunda olacağız" dedi.
Altunbaşak, yarışmalara en çok
sosyoloji, biyoloji ve uygulamalı
fizik alanlarında başvuru geldiğini
belirterek, bu alanların hayata biraz
daha yakın olduğunu, bu nedenler-
le bu alanlarda daha fazla başvuru
geldiğini vurguladı.
TÜBİTAK Başkanı Altunbaşak,
projelere katılan kız öğrencilerin sa-
yısının son 3 yılda yüzde 36 artarak
erkeklerle aynı noktaya geldiğine dikkati çekerek, bu geliş-
menin kendilerini çok sevindirdiğini dile getirdi.
Altunbaşak, öğrencilerin yarışma ve projeler sayesinde
toplum önünde konuşma, kendi fikirlerini başkasına aktar-
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...52