Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu
HAZİRAN 2013
15
Sağlıkta yerli projeler için yapılacak
çalışmalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Nihat Ergün ile Sağlık Bakanı
Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nun
katılımıyla TÜBİTAK’ta
gerçekleştirilen ‘Medikal
Biyoteknoloji Konferansı’nda
masaya yatırıldı.
B
ilim Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) Ocak ayındaki 25.
toplantısında sağlık alanı Türkiye’nin ivme kazanması gere-
ken alanlarından biri olarak belirlendi. Toplantının hemen ardın-
dan sağlık alanının en önemli başlıklarından biri olan ‘Medikal
Biyoteknoloji’ de gerçekleştirilebilecek projeler için TÜBİTAK ön-
cülüğünde önemli bir çalışma başlatıldı.
Medikal Biyoteknoloji’nin kapsadığı ilaç, aşı, biyomalzeme,
biyomedikal ekipman ve tıbbi tanı kiti alanlarında yapılabilecek
çalışmalarla ilgili özel sektör, üniversite ve sivil toplum kuruşları
temsilcilerinden 1200’den fazla hedef önerisi toplandı. Yapılan
değerlendirmelerde belirlenen 38 hedef Medikal Biyoteknoloji
Delfi Anketinde yer aldı. Çalışmaya katılan yaklaşık 400 uzman,
hedefleri yapılabilirlik ve önem düzeyleri açısından analiz etti.
Buna göre uygun bulunan 19 hedef için ‘İlaç’, ‘Aşı’, ‘Biyomalzeme’,
‘Biyomedikal Ekipman’ ve ‘Tıbbi Tanı Kiti’ başlıklarında konu uz-
manları tarafından (üniversite, özel sektör, kamu, sektör dernek-
leri) teknoloji yol haritaları taslakları oluşturuldu.
Teknoloji yol haritaları TÜBİTAK Başkanlık Binası Feza Gür-
sey Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansta ele alındı.
TÜBİTAK ve ilgili Bakanlıkların işbirliği ile düzenlenen etkinliğin
açılışına Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Sağlık
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...52