Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu
HAZİRAN 2013
19
Biyomalzeme alanında kanser ve diğer hastalıkların teş-
his ve tedavisinde kullanılmak üzere güdümlü olarak vücut-
ta hedef bölgelere yönlendirilebilen mikro/nano taşıyıcı-
biyomolekül sistemlerin geliştirilmesi; doku yenilenmesini
hedefleyen biyomalzemelerin ve doku mühendisliği ürün-
lerinin geliştirilmesine yönelik araştırmalar; çok işlevli ve
katma değeri yüksek ileri teknoloji ürünü ortopedik, dental,
kalp ve damar rahatsızlıklarıyla ilgili implant ve malzemele-
rin geliştirilmesi için çalışmalar hedefler arasında bulunuyor.
Tanı ve tedavi amaçlı medikal görüntüleme sistemi,
fonksiyon kaybına yönelik kullanılacak cihaz ve protezlerin
geliştirilmesi; vücut içine yerleşebilecek tedavi edici ve ya-
şamsal destek sağlayıcı cihazların geliştirilmesi; damar, solu-
num yolu ya da cerrahi alanlarda tedavi robotlarının gelişti-
rilmesi ise biyomedikal ekipmanlarla ilgili hedefler listesinde
yer alıyor.
Kanser, kalp-damar, bağışıklık sistemi, metabolizma ve
kan hastalıklarıyla ilgili yeni ilaçlar ve yenileyici hücre tedavi
ürünlerinin geliştirilmesi ilaçla ilgili hedefler arasında bulu-
nuyor.
Tıbbi tanı kiti konusunda enfeksiyon hastalıkları, do-
ğum öncesi ve sonrası tarama, tanı ve genetik hastalıkların
tespitiyle ilgili tanı kiti ve cihazlarının geliştirilmesi; kanser
tedavisi öncesi gerekli olan ilaç direnciyle ilgili değişimlerin
saptanması için kullanılacak test kitlerinin geliştirilmesi; il-
gili klinik testlerinin yapılarak araştırmaların tamamlanması
amaçlanıyor.
Aşı alanında ise Hepatit B, grip, kızamık, kızamıkçık, ka-
bakulak, kuduz, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, HPV ve rota-
virüse karşı aşı geliştirilmesi; toplum sağlığı açısından ön
plana çıkan bakteriyel hastalıklara ve parazitlere karşı aşı ve
bağışıklık sistemini artırıcı aşı tasarımı; koruyuculuğu artır-
maya yönelik aşı geliştirme çalışma fazlarının tamamlanma-
sı; kanserin önlenmesi ve tedavisine yönelik aşı geliştirilme-
si hedef olarak konuldu.
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...52