10
18. EUREKA Parlamentolararası
Konferansı Düzenlendi
“İnovasyonun Desteklenmesi:
Küresel Ekonomik Toparlan-
ma için bir Fırsat” başlığıyla düzenlenen konferansta, global
sorunların yanı sıra ekonomik krizin çözümüne yönelik ino-
vasyon politikaları ele alındı. Rekabetçilik ve işbirliği tema-
larının ön plana çıktığı konferansta; Ar-Ge ve inovasyonun
büyüme ve istihdam artışına nasıl katkı sağlayabileceği, ileri
araştırmanın pazarlanabilir ürüne dönüşmesine yönelik ön-
lemler ve EUREKA’nın bu kapsamdaki rolü tartışıldı.
Açılışı TBMM Başkanı Cemil Çiçek tarafından yapılan kon-
ferans; Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Alejo Vidal-
Quadras, Avrupa Parlamentosu Sanayi, Araştırma ve Enerji
Komitesi Üyesi Maria da Graça Carvalho ve Avrupa Komis-
yonu Araştırma ve İnovasyon Genel Müdürü Robert-Jan
Smits’in konuşmaları ile devam etti.
Konferansın panel oturumunda ise Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanı Nihat Ergün, Norveç Ticaret ve Sanayi Bakalığı
18. EUREKA Parlamentolararası
Konferansı, Türkiye dönem
başkanlığında, TBMM Başkanı
Cemil Çiçek, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Nihat Ergün,
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel
Altunbaşak ile Avrupa
Parlamentosu ve EUREKA üye
ülkelerinin üst düzey yöneticileri ve
sanayi temsilcilerinin katılımıyla
Avrupa Parlamentosu’nda
düzenlendi.
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...52