16
Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr.
Yücel Altunbaşak, çok sayıda bilim insanı, özel sektör, kamu
kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ile da-
vetliler katıldı.
Konferansın açılış konuşmasını yapan Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, sağlık alanının en önemli baş-
lıklarından biri olanmedikal biyoteknoloji konusunda kamu,
özel sektör ve üniversiteler bünyesinde atılması gereken
adımların tespit edildiğini söyledi. Bu alanlarda sınırlı ihra-
cata karşılık 7 milyar doları aşan ithalatın olduğuna dikkati
çeken Ergün, rakamlara bakıldığında alanın ne kadar önemli
olduğunun anlaşıldığını ifade etti.
SGK’nın büyük alım gücünü bugüne kadar fiyatları aşa-
ğı çekmek için kullandıklarını ancak bundan sonra bu gücü,
ülkeye yatırım çekmek ve özellikle biyoteknolojik ürünler
konusunda yenilikler meydana getirmek için kullanılması
gerektiğini vurgulayan Ergün, Türkiye’nin bu konuda büyük
bir gücü ve potansiyeli olduğunu söyledi.
“Pahalı ilaçları ithal, vasatları
ihraç ediyoruz”
Bakan Ergün, yeni teşvik sistemiyle, ilaç ve tıbbi cihaz
sektöründe yapılacak yatırımlara çok önemli destekler getir-
diklerini belirterek, şöyle devam etti: “Ülkemizde 15’i yaban-
cı sermayeli olan 68 ilaç üretim tesisinde, 3 bin 100 çeşit ilaç
üretilmektedir. Ancak dış ticaret dengesine baktığımızda
ihracatın ithalatı karşıma oranı sadece yüzde 16 seviyesin-
dedir. Çok pahalı ilaçları ithal ediyoruz, çok vasat ilaçları ih-
raç ediyoruz. Bu nedenle de arada büyük bir fark var. Hemen
her sektörde olduğu gibi ilaç sektöründe de katma değeri
ve Ar-Ge çalışmalarını artıracak adımlar atmamız gerekiyor.
Bu amaçla İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nı ha-
zırladık. 6 farklı hedef için 53 eylem belirledik. Bu belgeyi en
kısa zamanda uygulamaya koyacağız. Yurt dışından yüksek
rakamlara ithal ettiğimiz ilaçları üreten, yeni ilaç araştırmala-
rı yapan bir yapı oluşturacağız”
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...52